ZSS Ostrówek

AktualnościZARZĄDZENIE NR 12/20 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r.ZARZĄDZENIE NR 12/20  Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/20 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ZARZĄDZENIE NR 12                           […]

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 W zakresie warunków sanitarnych: W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Promowanie […]

100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

UWAGA!!! Drodzy Uczniowie Zapraszamy do pokolorowania lub pomalowania portretu Naszego Papieża św. Jana Pawła II. Wybierz dowolną (poniższą) kolorowankę, ozdób ją i sfotografuj się z nią!!! Prosimy o zdjęcia wysłane na adres: zssostrowek@wp.pl Czekamy na Wasze prace I na pewno nagrodzimy Wasz wysiłek!!!                                                                        Pozdrawiamy, K.Salewicz, D.Dołowa, M.Rakoczy, M.Wnętowska, K.Dołowy   Karol Wojtyła urodził się […]

PILNE!!! – KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁYPILNE!!! – KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 Szanowni Rodzice, W związku z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej o stopniowym przywracaniu zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uprzejmie informuję. Od 18 maja 2020 r. rozpocznie się przygotowanie pomieszczeń szkolnych do wymogów reżimu sanitarnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS. W przyszłym tygodniu zostaniecie Państwo poinformowani o […]

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁYŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie! Jesteśmy jedną z wielu szkół w Polsce noszących imię Marii Grzegorzewskiej. Na naszej stronie internetowej znajduje się zakładka poświęcona Patronce. W każdym roku w rocznicę jej śmierci tj. 7 maja obchodzimy Święto Patronki. Stworzyliśmy Harmonogram obchodów tego dnia. Nauczyciele na zajęciach realizują dzienny ośrodek pracy poświęcony Marii. W ramach tych zajęć […]

ZBLIŻAJĄ SIĘ MAJOWE ŚWIĘTAZBLIŻAJĄ SIĘ MAJOWE ŚWIĘTA

1 MAJA – PAŃSTWOWE ŚWIĘTO PRACY Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej obchodzone corocznie 1 maja od 1890 roku. 2 MAJA – PAŃSTWOWE ŚWIĘTO FLAGI jest popularyzowaniem wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 3 MAJA – NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. […]

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami […]

PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH DO 24 MAJA 2020 R.PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH DO 24 MAJA 2020 R.

Przedłużamy zamknięcie przedszkoli i żłobków oraz szkół i uczelni Przedłużamy zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie rząd może przedstawić decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek. Przedłużenie zamknięcia […]

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI – ŚWIĘTO NASZEJ PLANETY22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI – ŚWIĘTO NASZEJ PLANETY

DZIEŃ ZIEMI – ŚWIETO NASZEJ PLANETY Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie  wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Pierwszy raz Dzień Ziemi został zorganizowany […]