AktualnościZakończenie roku szkolnegoZakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r. uczniowie wraz z rodzicami spotkali się z wychowawcami w swoich salach, aby pożegnać rok szkolny. Po wręczeniu świadectw każdy z uczniów otrzymał wakacyjny prezent a rodzice dyplom z podziękowaniem za poświecenie, wyrozumiałość i współpracę. Spotkaniom pomimo, iż odbywały się w innej formie niż w ubiegłych latach towarzyszyła serdeczność, uśmiech i wzruszenie. Absolwenci zebrali […]

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż powiat wołomiński w bieżącym roku przystąpił do rządowego programu  pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2020. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Szczegóły poniżej: Szkoły Specjlane Ogłoszenie […]

ZARZĄDZENIE NR 12/20 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r.ZARZĄDZENIE NR 12/20  Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/20 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ZARZĄDZENIE NR 12                           […]

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 W zakresie warunków sanitarnych: W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Promowanie […]