Informacja dla niesłyszących

Liczba odwiedzających: 754

Informacja dla osób niesłyszących, słabosłyszących i głuchoniewidomych
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych interesantów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Szkole Specjalnej Ostrówku.

Zespół Szkół Specjalnch im. M.Grzegorzewskiej w Ostrówku
ul. Abpa Z.Felińskiego 1
05-205 Klembów
tel 029 777 03 06

e-mail: sekretariat@zssostrowek.edu.pl

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu ze szkołą poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku sekretariat@zssostrowek.edu.pl

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie:

https://www.e-uslugi.mazowieckie.pl/otwartedane/?q=pl/dataset/rejestr-t%C5%82umaczy-polskiego-j%C4%99zyka-migowego-pjm-systemu-j%C4%99zykowo-migowego-sjm-i-sposobu

Rejestr tłumaczy dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych
Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny w postaci pliku Excel w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/297/344/udogodnienia