Jubileusz 60-lecia szkoły

Data: 10.01.2024 r., godz. 10.33    587
6 października 2023 obchodziliśmy Jubileusz 60 – lecia istnienia szkoły.

Data 6 października 2023 roku zapisze się w historii Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej jako dzień wyjątkowo uroczysty i podniosły. To właśnie w piątkowe przedpołudnie rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu 60 – lecia istnienia szkoły.

 

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego w miejscowej parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. W obecności duchownych oraz Sióstr Franciszkanek wspólnie modliliśmy się, niosąc w sercu wdzięczność i ogromną radość. Po nabożeństwie zaproszeni goście i cała społeczność szkolna udała się do szkoły, gdzie nastąpiła część oficjalna wydarzenia. W tym szczególnym momencie byli z nami delegaci lokalnych władz - p. Adam Lubiak – Starosta Powiatu Wołomińskiego, p. Piotr Borczyński – Wicestarosta, p. Hanna Skrzypczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, p. Paweł Dąbrowski – Członek Zarządu. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele pani Rektor  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ponadto zaproszenie przyjęli współpracujący ze szkołą samorządowcy reprezentowani przez Wójta Gminy Klembów – Rafała Mathiaka oraz przedstawiciel Związków Zawodowych – Piotr Dereszewski. Nie zabrakło również osób, którzy wspomagają na co dzień naszą działalność edukacyjną, m.in. pań z Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Rodziców, dyrektorów jednostek powiatowych i wielu innych.

Obchody 60 – lecia rozpoczęliśmy od odśpiewania, przy akompaniamencie pianina, Hymnu Narodowego. Pani dyrektor – Agnieszka Pytkowska przywitała wszystkich zebranych gości i podkreśliła, że każda rocznica skłania do refleksji nad mijającym czasem. Staje się okazją do przywoływania najpiękniejszych wspomnień. Nawiązała do słów Patronki naszej szkoły, stwierdzając, że dobre myśli, jak barwne motyle, wciąż czynią świat lepszym i bardziej różnorodnym. Następnie odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej – Przemysława Czarnka, a pani wicedyrektor Iwona Stępniak od Mazowieckiego Wicekuratora – p. Doroty Skrzypek.

Kolejnym punktem programu była przygotowana przez nauczycieli prezentacja, w której mogliśmy pochwalić się naszymi osiągnięciami i przede wszystkim opowiedzieć o codziennej pracy z niepełnosprawnymi uczniami. Potem głos zabrali byli Dyrektorzy Zespołu Szkół Specjalnych, p. Wanda Rybak, p. Barbara Górecka oraz p. Sylwia Cudecka. W ich słowach nie zbrakło wspomnień i wzruszeń. Po wysłuchaniu przemówień nadeszła pora na przedstawienie pt.: „Jesteśmy razem”, w którym gościnnie wystąpiła absolwentka – Klaudia Pawlak. Inscenizacja zagrana przez naszych utalentowanych aktorów poruszyła zgromadzoną publiczność do łez, zaś specjalnie skomponowany na tę okoliczność hymn szkoły zakończył część artystyczną. Wówczas nadszedł czas na odsłonięcie popiersia Marii Grzegorzewskiej. Następnie Dyrekcja zaprosiła przybyłych gości do obejrzenia pracowni i sal lekcyjnych  oraz na poczęstunek.

Uroczystość Jubileuszu 60 – lecia była wspaniałą okazją do wspólnych spotkań oraz integracji społeczności lokalnej. Przyczyniła się także do kształtowania wśród naszych uczniów ducha patriotyzmu, poszerzenia wiedzy na temat historii szkoły oraz jej Patronki. Takie chwile pozwalają docenić to, co osiągnęliśmy wspólnie i indywidualnie. Dziękujmy wszystkim tym, którzy byli obecni w tak ważnym dla nas dniu. Pełne serdeczności myśli zapisane na pamiątkę tego wydarzenia w Księdze Gości, są dla nas świadectwem, że otaczają nas Ludzie Wielkiego Serca.

Jubileusz 60-lecia szkoły
Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 1, Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 2, Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 3, Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 4, Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 5, Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 6, Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 7, Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 8, Jubileusz 60-lecia szkoły, foto nr 9,