Zajęcia komputeroweIMG_2684 (Kopiowanie)Według Marii Grzegorzewskiej niesprawne funkcje intelektualne dziecka z niepełnosprawnością intelektualną należy kompensować poprzez stwarzanie specjalnych warunków pracy rewalidacyjnej, czyli sprzyjających takiemu poznawaniu rzeczywistości, która umożliwia poznawanie świata wszystkimi zmysłami, ograniczając materiał pracy, zwalniając jego tempo, stopniując trudności i wprowadzając konieczność wiązania zdobytych wiadomości z praktyką. Choć założenie to powstało u progu rozwoju pedagogiki specjalnej w Polsce, czyli w czasach, gdy o komputerach nawet nie śniono wydaje się, że wskazuje właśnie na komputer jako narzędzie najbardziej pomocne w jego realizacji.

Uczniowie przez wiele lat uczęszczania do naszej szkoły uczestniczą w różnych formach rewalidacji indywidualnej. Jednak na wszystkich tego typu zajęciach, bez względu na to, jaka forma pracy jest stosowana, wykonują podobne czynności usprawniające analizatory i ćwiczące umiejętności.
Wraz z rozwojem i upowszechnieniem technik informatycznych nastąpił również przełom w prowadzeniu zajęć rewalidacji w szkolnictwie specjalnym. Okazało się, że nasi uczniowie bardzo chętnie korzystają z komputera jako pomocy dydaktycznej.

Wykorzystanie komputera w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wpływa na podniesienie atrakcyjności zajęć. Zachęca do wytrwałych ćwiczeń i nie powoduje znużenia, co jest bardzo istotne, gdyż trudno zmotywować te dzieci do dłuższej pracy.

Komputer, ze swoimi prawie nieograniczonymi możliwościami, jest również doskonałym środkiem rozwijającym inwencję twórczą dzieci. Ponadto uczniowie pracujący przy komputerze mogą liczyć na jego „cierpliwość” w powtarzaniu poleceń, podpowiadaniu i zachęcaniu do ponawiania prób.

IMG_2682 (Kopiowanie)Specyfika rozwoju psychofizycznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną polega na tym, że oprócz globalnego obniżenia intelektu, wszystkich funkcji psychofizycznych wchodzących w skład mierzonego ilorazu inteligencji, istnieją duże różnice indywidualne między nimi. Dlatego też komputer jest wspaniałą pomocą dydaktyczną pozwalającą na indywidualizację. Należy jednak podkreślić, że tylko niektóre sfery rozwoju dziecka można usprawniać przy pomocy komputera oraz, że nie powinna to być jedyna forma ich usprawniania.

W naszej szkole komputer wykorzystujemy podczas usprawniania i ćwiczenia następujących sprawności i umiejętności:

  • analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonematycznego,
  • koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,
  • koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  • pamięci mechanicznej i logicznej,
  • rozwijania procesów poznawczych,
  • rozwijania i doskonalenia mowy,
  • rozwijania procesów myślenia,
  • wydłużania czasu koncentracji uwagi,
  • wspomagania nauki czytania i pisania,
  • wspomagania nauki liczenia i mierzenia,

Wybierając z programów edukacyjnych i gier multimedialnych odpowiednie zadania i łamigłówki usprawniamy zaburzone funkcje, tworząc zestaw ćwiczeń spełniający indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia.

Zajęcia rewalidacji indywidualnej wspomagane komputerowo są w naszej szkole tylko jedną z form pracy, ponieważ podstawowym celem rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest ich wszechstronny rozwój, a tego komputer z całą pewnością nie może zapewnić.

Opracowała Sylwia Kielczyk