Wakacje czas zacząć!Wakacje czas zacząć!

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Zgromadzonych na sali gimnastycznej nauczycieli, uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły przywitała Pani Dyrektor Sylwia Kielczyk. Spotkanie rozpoczęło się od zaśpiewania hymnu. Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów: polonez, wiersz okolicznościowy, piosenka oraz krótki układ choreograficzny powstały pod opieką pań: Joanny Góreckiej, Aleksandry Smyk. Magdaleny Hutek, Magdaleny Rakoczy i Marii Romanowskiej.

Po zakończeniu występów uczniów Pani Dyrektor odczytała list od Starosty Wołomińskiego pana Kazimierza Rakowskiego adresowany do wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców oraz skierowała kilka ciepłych słów od siebie do całej społeczności szkolnej.  Następnie wychowawcy klas szóstych szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum wręczyli świadectwa uczniom kończącym dany typ szkoły i przechodzącym na kolejny etap edukacyjny.  Po części oficjalnej wszyscy uczniowie wraz z rodzicami udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.