Finał V Powiatowego Konkursu PlastycznegoFinał V Powiatowego Konkursu Plastycznego

Tegoroczny finał V Powiatowego Konkursu Plastycznego „Niepełnosprawni są wśród nas” miał miejsce w naszej szkole 12 maja 2015 r. Konkurs skierowany był do uczniów klas „0” oraz klas I–III Szkół Podstawowych z terenu powiatu wołomińskiego. Swój udział zgłosiło 26 szkół, z których napłynęło 285 prac. Tym razem tematem prac konkursowych było motto patronki naszej szkoły Marii Grzegorzewskiej „Nie ma kaleki, jest człowiek”.
Cel konkursu jak, co roku skupiał się na przybliżeniu zagadnień niepełnosprawności, dzieciom pełnosprawnym i uświadomieniu im,
iż pomimo tego, że niejeden z naszych przyjaciół jest od nas „inny”, każdy ma takie samo prawo do godnego życia
i szacunku wynikającego z tego, że jest po prostu człowiekiem. Wśród nas nie ma bowiem lepszych i gorszych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
– Wojewoda Mazowiecki,
– Marszałek Województwa Mazowieckiego,
– Mazowiecki Kurator Oświaty,
Pozostali patroni to:
– Starosta Wołomiński,
– Wójt Gminy Dąbrówka,
– Wójt Gminy Jadów,
– Wójt Gminy Klembów,
– Burmistrz Kobyłki,
– Burmistrz Marek,
– Burmistrz Radzymina,
– Wójt Gminy Strachówka,
– Burmistrz Tłuszcza,
– Burmistrz Wołomina,
– Burmistrz Ząbek,
– Burmistrz Zielonki.

Na uroczystości, jak zwykle nie zabrakło emocjonujących atrakcji. Tym razem w szkolnej sali gimnastycznej wystawiono przedstawienie teatralne pt. „O rybaku i złotej rybce”. To znana bajka o skromnym rybaku, jego chciwej żonie
i spełniającej życzenia rybce. Przesłaniem bajki było to, że w życiu nie warto być zachłannym. Bajka wywołała żywiołowe reakcje zarówno najmłodszych jak i starszych widzów. Mogliśmy podziwiać piękne elementy scenografii, barwne kostiumy, a przede wszystkim wspaniałą grę aktorską uczniów naszej szkoły, która została nagrodzona gromkimi brawami.
Po występie artystycznym ogłoszono laureatów konkursu, którym nagrody wręczyli: Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak, Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Katarzyna Pazio, Naczelnik Wydziału Kadr i Administracji Roman Kroner oraz pani Sylwia Kielczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku.
Prace konkursowe były na najwyższym poziomie. Przedstawiały różnorodne ujęcie tematu i wykonane były zróżnicowanymi technikami. Niezależnie od sposobu wykonania czy zrozumienia tematu, każda z prac była bardzo ciekawa i estetycznie wykonana,
co po raz kolejny utrudniało wybór tych najlepszych. Przyjęto następujące kryteria wyboru zwycięskich prac:
– poprawne ujęcie tematu,
– samodzielność wykonania,
– technikę,
– oryginalność,
– pomysłowość,
– estetykę.

Nagrody przyznano 64 uczniom z klas 0-III w następujących kategoriach:
Kategoria Liczba nagród Nagroda
Nagroda za I miejsce 4 szt. Przenośne DVD
Nagroda za II miejsce 4 szt. Tablet
Nagroda za III miejsce 4szt. MP4
Wyróżnienie I stopnia 16szt. Rodzinne kalambury
Wyróżnienie II stopnia 16szt. Dziecięce zestawy do tenisa Artengo
Wyróżnienie III stopnia 16szt. Gry kalambury

Jedna z prac zasługiwała na specjalne uznanie i otrzymała nagrodę specjalną w postaci gry rodzinnej Quizu o świecie Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia, tym razem były to: Quizy o Polsce. Nauczyciele laureatów zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami

Po części oficjalnej zebrani udali się przed szkołę, gdzie na wszystkich czekało malowanie twarzy oraz skręcanie balonów. Na placu zabaw odbywały się konkursy dotyczące profilaktyki uzależnień. Prowadzone przez panią psycholog rozmowy
i warsztaty malarskie miały duże powodzenie. Zorganizowany został też grill z ciepłymi kiełbaskami, napojami słodyczami, do którego ustawiały się długie kolejki. Odbył się głównie dzięki hojności naszych niezawodnych sponsorów: Gości przez cały czas zabawiał Klaun, który prowadził zabawy muzyczno-ruchowe na świeżym powietrzu.
W czasie trwania pikniku widoczna była integracja uczniów naszej szkoły z zaproszonymi gośćmi. Wspólne zabawy taneczne i rekreacyjne na placu zabaw przyniosły wiele uśmiechu i niezapomnianych wrażeń.

Finał V Konkursu Plastycznego ‘”Niepełnosprawni są wśród nas” przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom i sponsorom za wspieranie nas w przygotowaniu tej uroczystości, a wszystkim uczestnikom i opiekunom za tak liczny udział w konkursie.

 

Opracowała: Beata Rybak

Poniżej przedstawienie pt. „O rybaku i złotej rybce” w wykonaniu uczniów ZSS w Ostrówku.