Konkurs na plakat promujący MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJIKonkurs na plakat promujący MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, zaś Tydzień Mediacji przypada na 12-16 października. Aby uświetnić obchody tego wydarzenia, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Miał pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat polubownego postępowania w sytuacjach konfliktowych  i zachęcić do korzystania z nich. Celem konkursu było kształtowanie wśród młodych ludzi pozytywnego wizerunku mediacji, która polega na bezstronnym, neutralnym i poufnym rozwiązywaniu napiętych stosunków. Laureaci mieli za zadanie stworzyć plakat promujący mediację, jako jedną z metod wypracowania kompromisu między dwiema zwaśnionymi stronami.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w konkursie i otrzymali podziękowania oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy!

Poniżej prezentujemy prace naszych uczniów.

Więcej informacji o konkursie: facebook.com/mediacja.gov

Plakat uczennicy Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku

Plakat ucznia Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku

Plakat ucznia Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku

DYPLOM ZA UCZESTNICTWO