PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLEPRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

Dnia 30 września 2020 r. po raz kolejny w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie nowych uczniów i pracowników szkoły i przypomnienie dotychczasowym, praktycznych zastosowań procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego, dokładnie o 10.30  uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, pielęgniarka szkolna  zachowując zasady bezpieczeństwa szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Ćwiczenia nadzorowała Państwowa Straż Pożarna z Wołomina oraz Dyrektor i Wicedyrektor szkoły. Wszyscy zachowali spokój i wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące ewakuacji oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych w naszej szkole znajdują się w dokumencie INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO .

Joanna Górecka