ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁYŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie!

Jesteśmy jedną z wielu szkół w Polsce noszących imię Marii Grzegorzewskiej. Na naszej stronie internetowej znajduje się zakładka poświęcona Patronce.

W każdym roku w rocznicę jej śmierci tj. 7 maja obchodzimy Święto Patronki. Stworzyliśmy Harmonogram obchodów tego dnia. Nauczyciele na zajęciach realizują dzienny ośrodek pracy poświęcony Marii. W ramach tych zajęć jest przeprowadzana rozmowa kierowana z uczniami na temat Patronki w oparciu o tablicę pamiątkową i inne środki dydaktyczne. Przybliżamy uczniom życiorys Marii Grzegorzewskiej. Uczniowie malują, wyklejają i wycinają elementy dekoracyjne do pamiątkowej tablicy. Na zajęciach plastycznych wypełniają kontury portretu Patronki dowolną techniką plastyczną. Starsi uczniowie wykonują ramki do portretów różnymi technikami, uczą się wiersza i piosenki
o Patronce, poza tym wybrani uczniowie wyjeżdżają na wycieczkę na Powązki w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie Marii Grzegorzewskiej.

W tym roku szkolnym, niestety, realizacja tych zadań jest niemożliwa, ale zachęcam rodziców
i uczniów do wykonania niektórych z nich.

Proszę o utrwalenie krótkiego wiersza:

Pani Mario Grzegorzewska!

W dniu Święta naszej szkoły

Dziękować chcemy znów

Za wielkie serce Twoje,

Za piękno Twoich słów.

Ponadto uczniowie mogą narysować portret Patronki lub kwiaty dla niej. Wypełnić kontury dowolną techniką plastyczną.

Wierzę, że wykażecie się zaangażowaniem i kreatywnością. Życzę zadowolenia i satysfakcji
z własnoręcznie wykonanej pracy.

Powyższą prośbę kieruje do Was z poważaniem Małgorzata Siwek