22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI – ŚWIĘTO NASZEJ PLANETY22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI – ŚWIĘTO NASZEJ PLANETY

DZIEŃ ZIEMI – ŚWIETO NASZEJ PLANETY

Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie  wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych
w społeczeństwie.

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Pierwszy raz Dzień Ziemi został zorganizowany 22 kwietnia 1970 r. w Stanach Zjednoczonych. Wzięło w nim udział ponad 20 mln ludzi. Tego samego roku powstała Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, której misją jest ochrona zagrożonych gatunków.

Zmiany klimatyczne, przeludnienie, brak dostępu do wody pitnej i wiele innych aspektów były powodem to utworzenia Dnia Ziemi, aby zwrócić uwagę na pojawiające się problemy cywilizacyjne. Co roku tego dnia promowane są kwestie związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Dlatego tegoroczne hasło Dnia Ziemi brzmi ”Działamy na rzecz ochrony klimatu”. Wszystkie organizacje będą skupiać się na ochronie środowiska i walce ze zmianami klimatycznymi.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez naszych nauczycieli na szkolnej stronie w zakładce „Zdalne nauczanie – Profilaktyka i bezpieczeństwo” oraz z ćwiczeniami „Zagadki o ziemi” związanymi z tym Świętem w zakładce „Zdalne nauczanie – umiejętności szkolne”.

Tekst opracowały: Joanna Górecka i Edyta Grabska