Propozycja ćwiczeń do wykonywania w warunkach domowych dla uczniów Szkoły PodstawowejPrzedstawiamy propozycje ćwiczeń do wykonywania w warunkach domowych dla uczniów Szkoły Podstawowej.
Jak się uda można dołączyć do zakładki
https://wordwall.net/pl/resource/961418/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-na-lepszy-dzie%c5%84.
Każdy może wybrać coś dla siebie.
Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej zabawy
Danuta,Krzysztof Dołowi