OGŁOSZENIE DLA RODZICÓWOGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Informacja dotycząca opieki stomatologicznej dla uczniów

Dyrektor ZSS im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku uprzejmie informuje, że 23 października 2019 r. zostało podpisane porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczenia zdrowotnych uczniom z zakresu leczenia stomatologicznego z przychodnią „SALUS” w Ostrówku, ul. Kaczorowskiej 2, 05-205 Klembów .

W ramach powyższego porozumienia świadczenia dostępne będą tj. we wtorek w godz. 14-16. Za organizację wyjść uczniów na przeglądy profilaktyczne-diagnozy odpowiedzialna jest szkoła. Udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych, w tym leczenie zębów, następować będzie po wcześniejszym umówieniu wizyty przez rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia lub ucznia, który ukończył 16 lat i rodzice wypełnili zgodę na wizyty bez ich udziału, pod nr. 605-332-007 w godzinach pracy przychodni.

Objęcie dziecka powyższą opieką wymagać będzie Państwa zgody.