VI MAZOWIECKI DRUŻYNOWY TURNIEJ BOCCIA-WOŁOMINVI MAZOWIECKI DRUŻYNOWY TURNIEJ BOCCIA-WOŁOMIN

23 maja 2019 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie odbył się już VI Mazowiecki Drużynowy Turniej Boccia. Reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku wystartowała już po raz czwarty w tych rozgrywkach.

Organizatorem i gospodarzem turnieju był Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, a współorganizatorami Starosta Powiatu Wołomińskiego i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie.

Honorowy patronat nad turniejem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Miasta Wołomin. Ponadto imprezę patronatami objęli: Burmistrz Miasta Radzymin, Burmistrz Miasta Ząbki i Burmistrz Miasta Zielonka. Patronem medialnym imprezy było już po raz piąty lokalne radio FAMA.

Celem tej imprezy, podobnie jak w poprzednich edycjach, było rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów szkół specjalnych oraz wychowanie ich i socjoterapia poprzez szlachetną rywalizację sportową w duchu zasad wypływających z idei fair play. Promujemy w ten sposób również naszą szkołę, jako placówkę zajmującą się popularyzacją dyscypliny Boccia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

W turnieju wzięły udział reprezentacje ze szkół, ośrodków i klubów sportowych z całego Mazowsza. W sumie w turnieju wystartowało 48 drużyn (około 150 zawodników wraz z zawodnikami rezerwowymi) z całego Mazowsza

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie Pani Monika Kisielińska w towarzystwie zaproszonych gości: Pana Wicestarosty Roberta Szydlika, Pani Elżbiety Boguckiej – zastępcy dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która reprezentowała Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Jolanty Sawickiej – Jurek – przewodniczącej MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Wołominie „NSZZ Solidarności”.

Zawody miały charakter drużynowy, a sam turniej rozgrywany był systemem rosyjskim – do dwóch przegranych meczów. Nie było straconych piłek, a o zwycięstwie często decydowały milimetry i dogrywki. Zawodnicy walczyli do ostatniego rzutu w skupieniu i ciszy.

Na zakończenie turnieju każdy z naszych zawodników otrzymał upominek, a cała reprezentacja pamiątkowy puchar, dyplom i sprzęt sportowy dla szkoły.

Opracował: Piotr Dereszewski