„Program edukacji młodzieży i nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy”„Program edukacji młodzieży i nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

W ubiegłym tygodniu w ramach programu finansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego „Program edukacji młodzieży i nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy”, odwiedził naszą szkołę ratownik medyczny ze szpitala w Wołominie. Pan ratownik przeszkolił  uczniów z klas przysposabiających do pracy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeń każdy mógł zadawać pytania. Warsztaty wszystkim bardzo się podobały, dzięki nim uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat udzielania pierwszej pomocy.