WIZYTA DORADCY ZAWODOWEGOWIZYTA DORADCY ZAWODOWEGO

16.11.18r. gościliśmy w szkole doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu. Pani Kasia Pólkowska przeprowadziła dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Gimnazjum oraz starszych uczniów ze Szkoły Podstawowej zajęcia, w trakcie których przybliżyła im pracę doradcy zawodowego oraz zapoznała z wybranymi zawodami. Dzięki przedstawieniu kompetencji i umiejętności potrzebnych do wykonywania poszczególnych zawodów motywowała uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, żeby w przyszłości mogli podjąć pracę zarobkową.

Opracowała: Sylwia Wysocka