Lekcja otwarta- Tradycje WielkanocneLekcja otwarta- Tradycje Wielkanocne

W dniu 22 marca odbyła się lekcja otwarta pt. „Tradycje wielkanocne”, której celem było utrwalenie podstawowych tradycji i obyczajów a także znaczenia religijne Święta Wielkanocnego.

Podczas pogadanki i projekcji filmów edukacyjnych przedstawiono zwyczaje, które do tej pory są kultywowane, szczególnie przez młodzież np. Prima Aprilis, Śmigus Dyngus.

Atrakcją dla uczniów było komponowanie przez nich koszyczka   wielkanocnego – Święconki.

Lekcję uświetnił występ Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Rasztowskiej. Panie nie tylko opowiadały o powstaniu Klubu, obrzędach i zwyczajach ale zaprezentowały się pięknie w oryginalnych strojach ludowych. Zaśpiewały ludowe piosenki, za które były oklaskiwane gromkimi brawami.

Interesująco prowadziły warsztaty, podczas których uczniowie wykonywali palmy wielkanocne. Prócz palm uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonywali kurczaki wielkanocne.

Za prace plastyczne o tematyce świątecznej   uczniowie wyróżniani byli oklaskami i słodyczami. W podsumowaniu rozwiązywano zagadki i składano życzenia.

Chętnie kultywujemy tradycje, ponieważ są elementem   tożsamości człowieka i tworzą naszą kulturę narodową, z której jesteśmy dumni.

Opracowała: Jolanta Romanowska