Kalendarium

Liczba odwiedzających: 226

KALENARIUM

 6 Październik 2023r. Jubileusz 60-lecia szkoły

Wrzesień 2019 r. Pani Agnieszka Pytkowska w wyniku konkursu rozpoczęła I kadencję na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.

Wrzesień 2019 r. W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze przy Szkole Podstawowej Specjalnej.

Wrzesień 2017 r. Pani Sylwia Kielczyk w wyniku konkursu rozpoczęła III kadencję na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.

6 kwiecień 2016 r.  Po raz pierwszy zostaje zorganizowany I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Wołomińskiego. Od tego czasu impreza ta odbywa się cyklicznie.

W 2016 r. Zostaje zakupiona działka pod zagospodarowanie jej na cele aktywności fizycznej uczniów wraz z zapleczem

19 września 2013 r. odbyła się I Sportowa Paraolimpiada pod Dębami pod patronatem Starosty Wołomińskiego i Wójta Gminy Klembów. Wydarzenie miało miejsce przy alei dębów, nieopodal rezerwatu przyrody Dębina, stąd nazwa. Od tego czasu paraolimpiada odbywa się cyklicznie, każdego roku.

2013 r. - Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku obchodził 50 - lecie istnienia.

Wrzesień 2012 r. Pani Sylwia Kielczyk w wyniku konkursu rozpoczęła II kadencję na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.

W 2011 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Niepełnosprawni są wśród nas”. Tematem I Powiatowego Konkursu Plastycznego było: „Każdy inny- wszyscy równi”. Uroczyste rozstrzygnięcie połączone z rozdaniem nagród odbyło się 6. VI. 2011r. Od tego czasu konkurs odbywa się cyklicznie.

Wrzesień 2009 r. Zostaje utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

2009 r. Ukończono budowę nowej szkoły.

Wrzesień 2007 r. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku objęła Pani Sylwia Kielczyk.

2006 r. Rozpoczęto budowę nowej szkoły.

2004 r. Zostaje zatwierdzony plan budowy nowej szkoły.

15 października 2003 r. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku obchodzi 40-lecie istnienia. Nadanie Zespołowi Szkół Specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej.

2002/03 r. Powstaje Zespół Szkół Specjalnych w skład, którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna,
Gimnazjum Specjalne,
Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze przy Szkole Podstawowej Specjalnej.

Październik 1998 r. Funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej Specjalnej objęła Pani Barbara Górecka.

1987 r. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej obejmuje Pani Wanda Rybak. Urząd ten piastuje do 1998 r. Zostaje utworzona dodatkowa klasa VI. Klasę VII i VIII uczniowie kończyli w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łbiskach.

1985 r. Do tego roku Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku była filią Ośrodka Wychowawczego w Dębinkach. W 1985 r. staje się niezależną placówką.

1977 r. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej obejmuje Pan Czesław Rojek.

1974/75 r. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej obejmuje Pani Marianna Kalbarczyk.

1972 r. Dyrektor Władysław Żak odchodzi na emeryturę i funkcję tę przejmuje Pani Bogumiła Skorek, która zatrudnia 6 nauczycieli. Do roku 1978 prowadzone są trzy klasy: II, IV, V, liczące po 15 uczennic o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

1963 r. Od września rozpoczyna pracę „Szkoła życia” dla dzieci upośledzonych głęboko, pod kierownictwem Pana Władysława Żaka. W każdym roku szkolnym prowadzone były trzy klasy: I, II, III.

1963 r. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.04.1958 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego wydaje decyzję o zmianie profilu szkoły.

1960 r. Siostry Rodziny Maryi tworzą Zakład (szkołę koedukacyjną) dla dzieci zahamowanych w rozwoju.