Dyrektorzy


Od 2019 p. Agnieszka Pytkowska

2007 – 2019 p. Sylwia Kielczyk

sylwiakielczyk


1998 – 2007 p. Barbara Górecka


1987 – 1998 p. Wanda Rybak

WandaRybak


1977 – 1987 p. Czesław Rojek


1974 – 1976 p. Marianna Kalbarczyk

W archiwach szkoły nie zachowało się zdjęcie dyrektor M. Kalbarczyk


1972 – 1974 p. Bogumiła Skorek


1965 – 1972 p. Władysław Żak

Władysław Żak


1963 – 1965 p. Wanda Bojarska

Wanda Bojarska