Program rządowy „Owoce i warzywa w szkole”


Nasza szkoła od roku szkolnego 2009/2010 realizuje rządowy program prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego i dofinansowywany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%). W roku szkolnym 2014/2015 program ten zmienił nazwę z „Owoce w szkole” na “Owoce i warzywa w szkole”. Zmieniła się też podstawa prawna programu. W roku szkolnym 2009/2010 realizowany był on zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. poz.1059). Od roku szkolnego 2014/2015 jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1158).

Program skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz do uczniów klas I-III.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Dzieciom udostępniane są świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki.

Zaletą tego programu jest to, że dzieci mają możliwość poznawać smaki różnorodnych owoców i warzyw takich jak: jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidory, kalarepę oraz soki owocowe i warzywne.

Program ma charakter edukacyjny poprzez realizację ciągu zajęć poszerzających wiedzę uczniów na tematy uprawy i wykorzystania w żywieniu owoców i warzyw.

Tematyka zajęć prowadzonych w naszej szkole w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” obejmuje:

  • wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych, w tym spożywania owoców
    i warzyw,
  • promowanie zdrowego stylu życia w tym aktywności fizycznej i diety,
  • przedstawianie roli witamin w naszym życiu,
  • omawianie skutków złego odżywiania,
  • estetykę i higienę spożycia owoców i warzyw.

W ramach realizowania tej tematyki na zajęciach wykorzystujemy różnorodne formy i metody pracy. Uczniowie wykonują przeróżne prace plastyczne gdzie tematem przewodnim są warzywa i owoce np. piramidy żywieniowe. Techniki i metody jakimi wykonane zostają prace są bardzo ciekawe i różnorodne (decoupage, orgiami, malowanie dziesięcioma palcami opracowane przez R.F. Show, quilling). Prace plastyczne wykorzystywane są do tworzenia gazetek ściennych, wystaw prac czy organizowania wewnątrzszkolnych konkursów plastycznych. Oprócz tego organizowane są zajęcia i zabawy kulinarne w kuchni terapeutycznej, podczas których dzieci angażowane są do sporządzania prostych posiłków oraz do wspólnego opracowywani przykładowych jadłospisów. Odbywają się też ciekawe zajęcia prowadzone metodą ośrodków pracy, czy metodą dobrego startu, na temat roli zdrowego odżywiania, wspierane częstymi wycieczkami do sklepu warzywnego, sadu, ogrodu.

Opracowały: Joanna Górecka, Edyta Grabska