Program rządowy „Ratujemy i uczymy ratować”


W roku 2006 dwie nauczycielki naszej szkoły wzięły udział w szkoleniu prowadzonym przez Fundację WOŚP w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” Szkolenie to trwało sześć godzin i pozwoliło p. Beacie Rybak i p. Elizie Szczurowskiej zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Po jego zakończeniu nauczycielki otrzymały Certyfikaty Uczestnictwa w Programie oraz materiały dydaktyczne i pomoce do zajęć szkolnych: podręczniki dla nauczycieli, książki dla uczniów, zestaw fantomów, a także pokazy multimedialne na płytach DVD.

ratujemy i uczymy ratowaćDzięki uczestnictwie w Programie szkoła uzyskała także dostęp do systemu informatycznego umożliwiającego kontakt z Fundacją. Za jego pośrednictwem możliwe jest pobieranie i zamawianie materiałów informacyjnych czy też szkoleniowych. Jednym z wymagań stawianych przez Program jest przesyłanie sprawozdań z zajęć.

Realizacja Programu przez nauczycielki naszej szkoły polega na prowadzeniu zajęć dydaktycznych podczas, których uczniowie zyskują wiedzę o podstawowych zasadach pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Począwszy od prawidłowego wezwania pomocy, po czynności wykonywane przy osobie poszkodowanej.

Okresowo szkolenia te prowadzone są dla pracowników szkoły. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów. Zyskują oni wiedzę, która może okazać się niezbędna w warunkach zagrożenia życia.

Opracowała Beata Rybak