Kadra


Dyrektor

PYTKOWSKA AGNIESZKAPedagog specjalny

Wicedyrektor

STĘPNIAK IWONAPedagog specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Nauczyciele:

CISAK KARMENA Pedagog szkolny, Oligofrenopedagog, Doradca zawodowy

CUDECKA SYLWIA Oligofrenopedagog – Logopeda
DERESZEWSKI PIOTR Oligofrenopedagog, Nauczyciel wychowania fizycznego
DOŁOWA DANUTA Oligofrenopedagog, Nauczyciel wychowania fizycznego
DOŁOWY KRZYSZTOF – Oligofrenopedagog, Nauczyciel wychowania fizycznego
FISZER KATARZYNA Oligofrenopedagog, Logopeda, Nauczanie wczesnoszkolne, Bibliotekarka
FRĄCKIEWICZ STANISŁAWAOligofrenopedagog, Katecheta
GŁASEK SYLWIAOligofrenopedagog, Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
GÓRECKA JOANNA Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej i Terapii Pedagogicznej
GRABSKA EDYTAOligofrenopedagog
GRONEK MONIKA Oligofrenopedagog
HUTEK MAGDALENA Oligofrenopedagog,  Nauczyciel muzyki
IWANIEC MARTA Oligofrenopedagog,  Nauczyciel WDŻ
KARPIENIA BARBARALogopeda

KOKOCIŃSKA MAŁGORZATA
KONOWSKA – DOMBEK MARIALogopeda
KOSAKOWSKA – TARCHAŁA WANDAOligofrenopedagog
KOSIŃSKA-TURKOT IWONA Oligofrenopedagog
KOSIŃSKA MARZENA Oligofrenopedagog
ŁUNIEWSKI JAN Rehabilitant – Terapeuta Integracji Sensorycznej

MAKOWSKA EDYTA

MAKOWSKA KAROLINA
MALISZEWSKA KATARZYNA Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
MYSZKOWSKA HALINAOligofrenopedagog
PRZEŹDZIECKA KATARZYNA – Psycholog
PYTKOWSKA AGNIESZKAPedagog specjalny
RAKOCZY MAGDALENAOligofrenopedagog,  Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej
ROMANOWSKA MARIAOligofrenopedagog
RYBAK BEATAOligofrenopedagog
RYCHTA MAŁGORZATAOligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapia Pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
SALEWICZ KATARZYNAOligofrenopedagog,  Logopeda

SIENNICKA MONIKA
SIWEK MAŁGORZATA – Oligofrenopedagog
STALMACH  JOANNAOligofrenopedagog
SZCZUROWSKA ELIZAOligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
ŚLIWA JUSTYNAOligofrenopedagog
ŚWIERCZYŃSKA MAŁGORZATARehabilitant, Oligofrenopedagog
WNĘTOWSKA MARIAOligofrenopedagog,  Nauczanie wczesnoszkolne, Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej
WYSOCKA BEATAOligofrenopedagog
ZIENTARA EWAOligofrenopedagog, Nauczyciel religii