Edukacja


Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest zdobywanie umiejętności szkolnych, rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Praca edukacyjno – rewalidacyjno – terapeutyczna w naszej szkole to:

Wysoko wykwalifikowana kadra dba o maksymalne usamodzielnienie, usprawnienie oraz rozwijanie swoistych zainteresowań i talentów naszych uczniów, przy użyciu metod i środków dydaktycznych dostosowanych do ich możliwości i potrzeb.