Zabawa integracyjna 21.04.2015Zabawa integracyjna 21.04.2015

           Zawsze z zainteresowaniem śledzimy losy naszych abslowentów. Okazją do spotkania po latach było spotkanie integracyjne z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na warsztaty uczęszczają trzy absolwentki naszej szkoły. Wszyscy ze wzruszeniem wspominali dawne lata a uczennice opowiadały jak sobie radzą. W spotkaniu uczestniczyła również absolwentka naszej szkoły, która mieszka w pobliżu i regularnie odwiedza naszą placówkę uczestnicząc w uroczystościach i imprezach szkolnych. Goście razem z uczniami naszej szkoły uczestniczyli w atrakcjach zorganizowanych przez nauczycieli: Danutę Dołową, Arkadiusza Jerzyńskiego, Aleksandrę Harasim i Monikę Szydlik. Spotkanie rozpoczęły zabawy integracyjne w kole przy muzyce, następnie zebrani uczestniczyli w konkurencjach sportowych: w przeciąganiu liny, w bieganiu i skakaniu. Odbyły się również wyścigi uczniów na wózkach. Spotkanie uświetnił poczęstunek w formie kiełbasek i słodkości oraz zabawa taneczna. W trakcie zabawy uczestnicy prezentowali swoje talenty wokalne i taneczne. Spotkanie zakończył wspólny taniec zumby pod kierunkiem pani Aleksandry. Na pożegnanie uczestnicy obdarowali się drobnymi upominkami, były uściski i plany na przyszłość, a nawet łzy wzruszenia.

 

Opracowała Marta Iwaniec