„Maria Grzegorzewska w oczach dzieci – portret”„Maria Grzegorzewska w oczach dzieci – portret”

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2022 ogłosił ROKIEM MARII GRZEGORZEWSKIEJ. W związku z tym, że nasza szkoła – Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku – nosi jej imię, podjęliśmy wiele działań, które przyczyniły się do przybliżenia innym tej wspaniałej i zasłużonej dla edukacji osób niepełnosprawnych pedagog.

Uczniów klas I – III szkoły podstawowej zachęciliśmy do wykonania dowolną techniką portretów pani Marii. W czerwcu 2022 roku otrzymaliśmy przepiękne prace plastyczne nadesłane przez uczniów ze szkół podstawowych w Ostrówku, Duczkach i Zagościńcu. Wszystkie portrety zostały zaprezentowane na wystawie: „Maria Grzegorzewska w oczach dzieci – portret”, znajdującej się na korytarzu naszej szkoły. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 14 października  – w Dzień Edukacji Narodowej.

W środę, 26 października 2022r., w naszej szkole odbyło się spotkanie integracyjne podsumowujące nasze wspólne działania. Zaproszeni uczniowie z SP w Ostrówku i SP w Duczkach licznie pojawili się w naszej szkole. Na początek, pod kierunkiem nauczycieli, zwiedzali naszą szkołę, oglądali sale lekcyjne, pracownie specjalistyczne, zapoznawali się z koleżankami i kolegami. Mogli obejrzeć wystawę wszystkich nadesłanych portretów.

Dalsza część spotkania odbywała się w sali gimnastycznej. Została wyświetlona prezentacja na temat Marii Grzegorzewskiej w wykonaniu uczniów SP im. Polskiej Organizacji Wojskowej z Ostrówka. Następnie uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej z Ostrówka zaprezentowali humorystyczny występ pt. „Nasza Nauczycielka”, który bardzo spodobał się naszym uczniom oraz innym zaproszonym gościom. Kulminacyjnym momentem  spotkania było uroczyste uhonorowanie młodych artystów, którzy zobrazowali Panią Marię. Odebrali oni gratulacje i dyplomy z rąk Pani dyrektor i Pani wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku. Młodzi artyści otrzymali upominki wykonane własnoręcznie przez naszych uczniów na zajęciach rękodzieła oraz gadżety ufundowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Podziękowania i upominki otrzymali także nauczyciele, którzy tak chętnie zaangażowali się w zaproponowane przez nas działania. Panie dyrektorki podziękowały uczniom oraz ich nauczycielom za włączenie się w tą piękną akcję, która przyczynia się do kultywowania pamięci o wspaniałej i zasłużonej dla edukacji osób niepełnosprawnych pedagog. Na koniec odbyły się jeszcze zabawy integracyjne przy muzyce oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za włączenie się w  organizowane przez naszą szkołę obchody roku Marii Grzegorzewskiej. Mamy nadzieję, że tak, jak nauczała Maria Grzegorzewska – „Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia”, a wspólnie spędzony czas, przyniesie dobre owoce w przyszłości.