ROZMOWY O LESIE…ROZMOWY O LESIE…

Nadeszła wiosna. Słońce coraz mocniej przygrzewa, na drzewach pojawiają się nieśmiało pierwsze pączki, kwitną krokusy. Przyroda budzi się do życia. O jej tajemnicach, skarbach i niezwykłych zjawiskach opowiadał naszym uczniom Pan Piotr Stadnik – podleśniczy z Leśnictwa Ostrówek. Spotkanie odbyło się w czwartek 24 marca br. Dowiedzieliśmy się na czym polega praca leśnika, jakie zwierzęta żyją w Rezerwacie „Dębina”, jak bezpiecznie zachowywać się w lesie i gdzie szukać zwiastunów wiosny. Uczniowie wysłuchali pogadanki, ciekawych historii o przygodach Pana podleśniczego z dzikimi zwierzętami mieszkającymi w naszym Rezerwacie. Młodzież miała również okazję zadawać pytania, na które Pan Piotr chętnie odpowiadał.

Pan podleśniczy podkreślił, jak ważne jest właściwe zachowanie się w lesie, troska o przyrodę, która jest naszym wspólnym dobrem.

Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi

PAMIĘTAJ O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA!

Bezpieczne zasady zachowania się w lesie

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcemy rozpalić ognisko należy zawiadomić leśniczego, wskaże on bezpieczne miejsce, gdzie moglibyśmy to zrobić, pamiętajmy jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione).
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 -brak zagrożenia,

I – zagrożenie małe,

II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,

III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zakazu wstępu do lasu.

W przypadku zauważenia pożaru na terenach leśnych niezwłocznie zgłoś zdarzenie telefonicznie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej – tel. 998.