OgłoszenieOgłoszenie

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

uprzejmie informuję, że jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, od poniedziałku 15 listopada uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych będą realizować zajęcia w trybie stacjonarnym zgodnie z planem.

Jednocześnie przypominam o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z obowiązującymi w szkole zaleceniami.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

w Ostrówku