OTWARTE KRAJOBRAZY WOKÓŁ NASOTWARTE KRAJOBRAZY WOKÓŁ NAS

Już po raz drugi uczciliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Został on ustanowiony przez Radę Europy
z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest zwyczajowo 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, jednak w bieżącym roku w Polsce wiele wydarzeń zaplanowanych zostało na cały październik.

W naszej szkole w dniach 20 – 22 października 2021 r. uczniowie poszczególnych klas obejrzeli film przygotowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pt. „Dzień Krajobrazu 2021”. Zgodnie z ideą tegorocznych obchodów, uczniowie udali się na długie spacery, by podziwiać piękno krajobrazu nie tylko wokół szkoły, ale także doświadczyć wartości otwartych przestrzeni przyrodniczych, zdobywając wiedzę na temat różnorodności krajobrazów. Po spacerze każda z klas przygotowała zbiorową pracę plastyczną pt. „Otwarte krajobrazy wokół nas”. Z uczniowskich wytworów utworzona została w szkole wystawa.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wydarzenia.