Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”

Listopad to szczególny miesiąc, który dla Polaków jest czasem zadumy i wspomnień   o tych, którzy odeszli. Niezależnie od miejsca, ludzie na całym świecie pielęgnują pamięć  o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych, przypadający na 1 listopada to moment retrospekcji i autorefleksji. W ciszy i skupieniu zapalamy znicze, kładziemy kwiaty na grobach bliskich. Nieustannie w naszej pamięci pozostają także bohaterowie, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Nasi uczniowie również nie zapominają o mogiłach żołnierzy i lokalnych bohaterach, którzy walczyli o wolność, honor i niepodległość Polski. Dlatego też, w październiku uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem nauczycieli i specjalistów przyłączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła Pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, związane z dziejami regionu oraz lokalnej społeczności. W ramach projektu podjęto w szkole szereg inicjatyw. Naszym uczniom udało się odnaleźć rodzinę pani Krystyny Ryszawy, która udzieliła autorskiego wywiadu dotyczącego wspomnień z okresu dzieciństwa przypadającego na okres II wojny światowej. Krewni pani Krystyny udostępnili kolekcję zdjęć z prywatnego albumu. Wspomnienia i fotografie przedstawione były dzieciom podczas zajęć. Kolejnym punktem była przeprowadzona lekcja otwarta dotycząca przeżyć wojennych miejscowej bohaterki. Doświadczenia, emocje oraz przygody naszej postaci przedstawione były w sposób teatralny. Uczniowie odgrywali scenki metodą dramy, nawiązując do sytuacji wojennych, o których opowiadała pani Krystyna.

Ponadto, przyłączając się do akcji, grupa uczniów wraz z nauczycielami odwiedziła lokalne miejsca pamięci, m.in. pomnik Emilii i Kazimierza Sadowskich – działaczy konspiracji, którzy zginęli 1 marca 1944 roku. Młodzież uporządkowała pomnik, oczyszczając go z liści i wypalonych świec, następnie zapaliła znicze upamiętniając ich heroiczną walkę w obronie kraju. W drodze powrotnej uczniowie udali się do parafialnego Kościoła NMP Matki Kościoła w Ostrówku, gdzie na bocznych nawach umieszczone są dwie pamiątkowe tablice. Jedna z nich uwiecznia żołnierzy – górników, którzy w latach 1949-1959 pracowali przymusowo w kopalni węgla, kamieniołomów i rud uranu. Druga zaś poświęcona jest pamięci Mariana Pirożyńskiego, który jako kapelan sióstr zakonnych w Ostrówku rozpoczął pracę duszpasterską w najtrudniejszych latach dla Kościoła 1949-1956 i był obrońcą wolności oraz wiary. Za swoje oddanie, wierność Bogu i poświęcenie został wtrącony do więzienia, w którym zmarł w sposób męczeński.

Dodatkowo podczas lekcji wykonywano prace plastyczne techniką dowolną, nawiązujące do polskiej tradycji związanej z Dniem Wszystkich Świętych oraz Zaduszek. Z zebranych informacji, wydarzeń historycznych oraz dzieł młodych artystów została stworzona specjalna gazetka pielęgnująca pamięć o naszej historii, która została umieszczona w głównym holu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz prezentacji.