BohaterON w naszej szkoleBohaterON  w naszej szkole

W październiku w ramach ogólnopolskiej kampanii patriotycznej uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji projektu BohaterON – włącz historię. Ideą przedsięwzięcia jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, którzy wpisali się w historię naszego kraju bohaterską walką o wolną ojczyznę. Projekt ma edukować uczniów bazując na wojennych losach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej oraz krzewić postawę patriotyczną.

Aby rozwijać wrażliwość społeczną wśród dzieci i młodzieży, nauczyciele wraz z koordynatorem przeprowadzili cykl lekcji, na podstawie otrzymanego pakietu materiałów edukacyjnych o Powstaniu Warszawskim i dziejach Powstańców oraz o Syrence Warszawskiej. Na zajęciach przedstawiane  były stare fotografie, a uczniowie wykonywali  prace plastyczne, rozwijając swoją kreatywność i pomysłowość. Ponadto zorganizowano słuchowisko pt.: „Mały roznosiciel nadziei”, a także przedstawienie kukiełkowe dla najmłodszych pt.: „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Dodatkową atrakcją był pamiątkowy  rekwizyt, który mogły podziwiać dzieci – mundur Ułana II wojny światowej stopnia wachmistrza 11 Pułku Ułanów Legionowych. Na potrzeby podjętej inicjatywy, podczas zajęć powstała również wystawa informacyjna dotycząca Powstania Warszawskiego, która wraz  z gazetką została umieszczona na korytarzu szkoły, aby mogła zapoznać się z nią cała społeczność szkolna.

Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i włączenie się w akcję!