DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLEDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

W piątek 15 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Jest to czas podsumowania pracy wszystkich pracowników oświaty, ale przede wszystkim moment podziękowania za trud, poświęcenie i odpowiedzialność, jaką wykazują się nasi nauczyciele oraz opiekunowie. Uroczystą akademię rozpoczęła pani dyrektor, witając wszystkich zgromadzonych: uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych a także przedstawicieli rady rodziców. W swoim wystąpieniu zaakcentowała doniosłą rolę społeczną nauczycieli i życzyła, aby misja, którą pełnią przynosiła osobistą satysfakcję oraz zadowolenie uczniów i rodziców. Następnie zabrała głos pani wicedyrektor, która złożyła życzenia dalszych osiągnięć i pomyślności w kształceniu oraz wychowywaniu młodego pokolenia. Wyróżniający się nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Nasi uczniowie, jak zawsze niezawodnie ubrani na galowo, wspaniale podziękowali wszystkim pracownikom szkoły recytując wiersze, śpiewając z wykorzystaniem gestów Makatonu i tańcząc w rytm Samby dla nauczycieli. Rozdali także własnoręcznie przygotowane drobne upominki.

Do tych podziękowań dołączyła się p. M. Pierścieniak, która podkreśliła przede wszystkim wielkie serce nauczycieli i opiekunów w codziennej pracy.

Na podsumowanie uroczystej akademii Dyrekcja szkoły pogratulowała dotychczasowych sukcesów wszystkim pracownikom naszej szkoły.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż nauczycielka naszej szkoły p. Danuta Dołowa i Katarzyna Przeździecka otrzymały Nagrodę Starosty Powiatu Wołomińskiego podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Święta Edukacji Narodowej przez władze naszego powiatu.

Galeria: