SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIESPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE

W dniu 30.09.2021., na zaproszenie pani Dyrektor odwiedzili naszą szkołę strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wołominie. Celem spotkania było przeprowadzenie pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami i chętnie dzielili się wiedzą, jaką nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało również bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. Ponadto ratownicy w trakcie prowadzenia szkolenia przypomnieli uczniom numery alarmowe wraz z instruktażem prawidłowego informowania o zaistniałym zdarzeniu. Ponadto, nasi goście opowiedzieli, na czym polega zawód strażaka.

Strażacy podkreślili, że poza akcjami gaszenia pożarów jeżdżą także do wypadków komunikacyjnych, w których udzielają pomocy poszkodowanym. Dużą ciekawość wzbudził m.in. sprzęt ochrony osobistej strażaka, który niejednemu słuchaczowi, z racji swojej wagi, sprawił nie lada problemy. Uczniom przedstawiono strażaka w pełni przygotowanego do pracy w strefie zadymienia, pokazano z czego składa się pełny strój bojowy. Dzieci dowiedziały się, jaką rolę odgrywają jego poszczególne elementy, zabezpieczające strażaka przed ogniem i innymi zagrożeniami związanymi z akcją ratowniczą. Największe zainteresowanie wzbudził aparat ODO (ochrony dróg oddechowych) służący do pracy w pomieszczeniach zadymionych oraz sygnalizator bezruchu. Mundurowi pokazali jak zabezpiecza się osobę poszkodowaną i jak udziela się jej pomocy przedmedycznej. Przeanalizowali podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Następnie zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej  oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.                       .
Druga część spotkania odbyła się na zewnątrz, gdzie uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Odpowiedziano na wiele pytań, które pojawiły się w związku z prezentacją torby PSP R1, sprzętu hydrauliki siłowej, a także odcinków pożarniczych.

Jesteśmy bardzo wdzięczni panom strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie za poświęcony nam czas oraz cenne rady dotyczące bezpieczeństwa, zapobiegania pożarom i przypomnienie zasad pomocy przedmedycznej.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. Dziękujemy.

Galeria: