„Dotykam, wącham, próbuję”„Dotykam, wącham, próbuję – doświadczam, eksperymentuję. Stymulacja sensoplastyczna”

W procesie  edukacji osób niepełnosprawnych niezwykle ważne jest współdziałanie nauczycieli, wychowawców, specjalistów wchodzących w skład zespołu pedagogicznego szkoły oraz poszukiwanie nowatorskich metod, środków aktywizujących uczniów, aby umożliwić im wielozmysłowe doświadczanie i eksperymentowanie. Działania takie są nieodzowną częścią nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Proponowana innowacja stanowi odpowiedź na potrzeby edukacyjne uczniów naszej szkoły. Ukierunkowana jest na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka, wielozmysłowe poznawanie otaczającej rzeczywistości oraz kontrolowanie własnych zachowań poprzez zabawy z masami plastycznymi.

Nowatorstwo wprowadzanej innowacji polega na wykorzystaniu dużej różnorodności produktów naturalnych do tworzenia mas plastycznych:

 • plasteliny,
 • ciastoliny,
 • żelkoliny,
 • puchnącej farby,
 • piasku ziemniaczanego,
 • piasku pszennego,
 • gruboziarnistej masy solnej,
 • mannoliny,
 • jadalnej masy plastycznej,
 • galaretki z nasion chia,
 • kisielu z nasion siemienia lnianego,
 • śniegu,
 • mas piankowych

oraz cieczy:

 • ciecz nienewtonowska,
 • farba witrażowa,
 • ciecz malowana na mleku,
 • ciecz malowana olejem

Założenia ogólne

 • Innowacja ma charakter metodyczny i będzie prowadzona
  w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.
 • Uczestnikami innowacji będą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Czas realizacji: listopad 2018 – marzec 2020

Organizacja zajęć

Warsztaty sensoplastyczne będą odbywały się podczas zajęć rozwijających kreatywność, SI, plastyki oraz techniki
w ciągu całego roku szkolnego. Prowadzić je będą nauczyciele – terapeuci Integracji Sensorycznej, którzy dodatkowo ukończyli kurs Sensoplastyki i opracowali powyższą innowację. W ramach innowacji zajęcia sensoplastyczne będą odbywały się dwa razy w miesiącu na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy zajęć. Dodatkowo w czasie trwania innowacji przeprowadzone będą  minimum 2 lekcje otwarte dla nauczycieli pracujących w szkole.

Cele programu

Cele główne:

 • wprowadzenie programu sensoplastyki wśród uczniów: stwarzanie szans na
  dotykanie   różnorodnych substancji, poznawanie nowych faktur i mas;
 • wspieranie rozwoju zmysłów u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  i niepełnosprawnością sprzężoną;
 • usprawnianie rozwoju ruchowego, w tym motoryki małej i ruchów precyzyjnych.

Cele szczegółowe:

 • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni,
 • pogłębianie kontaktu emocjonalnego,
 • wzbudzanie intencji komunikacyjnej,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa,
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
 • relaksacja,
 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności,
 • wychodzenie ze schematów,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemna pomoc w grupie,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie umiejętności organizacji czasu wolnego.

 

Opracowały: Joanna Górecka, Katarzyna Maliszewska, Eliza Szczurowska