„Innowacja z arteterapii”Wprowadzenie w szkole artterapii z elementami sztuki meksykańskiej Alebrijes.

Innowacja dotyczy wprowadzenia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy artterapii z elementami sztuki meksykańskiej Alebrijes. Ma za zadanie wzbogacić wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, taneczno-ruchowych i muzycznych. Innowacja rozwija umiejętności potrzebne do lepszego funkcjonowania w życiu społecznym. Na początku każdego projektu innowacyjnego uczniowie będą wprowadzeni w temat poprzez przeczytanie legendy lub historii. Temat zostanie wspólnie omówiony i zostanie zaplanowana wspólna praca. W dalszej części zajęć stworzymy rzeźbę z masy papierowej i klajstra, a następnie wykończamy ją białą farbą. Następnym etapem jest wykańczanie bryły farbami, dekorując ją różnymi kolorami, na koniec utrwalamy lakierem. Wykonane przez uczniów rzeźby będą bohaterami, przygotowanych występów i wprawek teatralnych. Każdy uczeń jest uczestnikiem, współtwórcą całego procesu od momentu poznania legendy, tworząc rzeźbę, przygotowując przedstawienie aż do występu, na którym prezentuje się efekty wspólnej pracy.

Własna twórczość dziecka jest relaksacją pozwalającą odreagować napięcia, niepowodzenia. Jest wypowiedzią nagromadzonych i skrywanych w dziecku emocji. Artterapia, terapia przez sztukę, to pomaganie dziecku w jego rozwoju, gdzie głównym celem jest motywowanie go do tworzenia czegoś nowego, innego. Działania przez sztukę pozwalają wyzwolić ambicje, zaspokoić potrzeby bezpieczeństwa i własnej dobrej samooceny. Celem innowacji jest:

  1. zapoznanie z nową techniką dekoracyjną sztuki meksykańskiej Alabrijes
  2. usprawnianie zdolności percepcyjno – poznawczo – ruchowych uczniów
  3. rozwijanie ekspresji plastycznej ucznia, pobudzanie go do wyrażania siebie różnymi środkami artystycznymi z uwzględnieniem elementów sztuki meksykańskiej Alebrijes
  4. wyzwalanie i rozładowanie trudnych emocji z wykorzystaniem możliwości rozwojowych ucznia
  5. rozwijanie pozytywnego myślenia

Wykonane przez uczniów prace, prezentowane będą w szkole podczas występów artystycznych, okolicznościowych wystawek oraz na stronie internetowej szkoły. Przestrzenne formy rzeźbiarskie, komponowane barwnymi, elementami dekoracyjnymi techniką Alebrijes będą wykorzystywane jako bohaterowie polskich legend historycznych, podczas przedstawień szkolnych.

Czas trwania innowacji: 2020 rok/ 2021 rok

Autorzy programu innowacji: Marta Iwaniec, Maria Romanowaska,

Opracowała Marta Iwaniec