„Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać z koniem, psem”„Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać z koniem, psem”

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku mają niepowtarzalną okazję po raz trzeci uczestniczyć we współfinansowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projekcie pt. „Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać z koniem, psem” realizowanym przez stowarzyszenie „Potok Serc” z siedzibą w Jarzębiej Łące.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w cyklu bezpłatnych zajęć z hipoterapii w terminie od 4 czerwca do 10 listopada 2018 roku, w trakcie których korzystali z indywidualnej jazdy konnej. Zajęcia prowadzone były przez instruktora hipoterapii – panią Agnieszkę Kaza ze stajni „Tosca”.

Celem hipoterapii jest poprawa sprawności fizycznej oraz psychicznej. Uczniowie poprzez bezpośredni kontakt
z koniem stymulują  swoje wszystkie zmysły, uczą się wrażliwości i opiekuńczości. Zajęcia motywują uczniów do działania, sprawiają, że dzieci chcą w nich czynnie uczestniczyć oraz poprawiają ich samopoczucie, pozwalając na pokonanie wielu lęków i wewnętrznych oporów.

Hipoterapia jako baza wspomagająca ogólny psychoruchowy rozwój uczniów pomogła normalizować ich napięcie mięśniowe (poprzez łagodne, rytmiczne kołysanie się podczas chodu konia oraz ciepło jego ciała), minimalizowała zaburzenia emocjonalne, nauczyła umiejętności nawiązywania poprawnych relacji, kontaktów społecznych i dawała poczucia bezpieczeństwa. Podczas zajęć uczniowie usprawniali także równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, a także orientację w przestrzeni. Uczestnicy zajęć mogli w pełni skorzystać z kontaktu z naturą (m.in. pogłaskać czy przytulić konia), co przyniosło im wiele radości. Takie zajęcia wzmocniły ich więź ze zwierzęciem, nauczyły odpowiedzialności i troski o zwierzę. Widać było, że kontakt z koniem pozytywnie wpłynął na ich samopoczucie, ale przede wszystkim dawał dużo radości i szczęścia. Był to moment relaksacji i wyciszenia. Kluczową rolę w terapii odgrywało ciepłe i życzliwe podejście terapeutki do wszystkich uczniów. Pani Agnieszka potrafiła wspaniale dotrzeć do dzieci, zainteresować ich, rozbudzić w nich ciekawość, pomóc pokonywać własne słabości i lęki.

Katarzyna Maliszewska