„Siła konia, wierność psa..” etap IIUczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku w okresie od maja do października po raz kolejny uczestniczyli, we współfinansowanym przez Samorząd woj. mazowieckiego, projekcie „Siła konia, wierność psa” realizowanym przez stowarzyszenie „Potok Serc” z siedzibą w Jarzębiej Łące. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w cyklu bezpłatnych zajęć z hipoterapii przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w trakcie których uczniowie korzystali z indywidualnej jazdy konnej. Zajęcia prowadzone były przez instruktora hipoterapii – panią Agnieszkę Kaza ze stajni „Tosca”.

Pani Agnieszka z łatwością nawiązała kontakt z dziećmi – uczestnikami projektu. Wykazała niezwykłą cierpliwość i umiejętność dotarcia do uczniów oraz pomoc im w pokonywaniu oporów, lęków i wewnętrznych zachowań.

Celem hipoterapii jest poprawa sprawności fizycznej oraz psychicznej poprzez kontakt ze zwierzęciem – koniem. To właśnie on poprzez swoje działanie przenosi impulsy ruchowe stając się swego rodzaju łącznikiem terapeutycznym odgrywała jedną z ważniejszych ról podczas terapii.

Uczniowie poprzez bezpośredni kontakt z koniem mogli poznać jego kształty, kroki czy odgłosy. Symulowali swoje zmysły poprzez dotyk, węch, wzrok oraz słuch. Kontakt z żywym zwierzęciem mającym tak, jak człowiek swoje indywidualne emocje, nauczył dzieci jeszcze większej wrażliwości i opiekuńczości. Zajęcia motywowały uczniów do działania, sprawiały, że chciały w nich czynnie uczestniczyć i poprawiały ich samopoczucie oraz pozwoliły na pokonanie wielu lęków i wewnętrznych oporów.

Pracując, na co dzień z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną zauważamy znaczne postępy w rozwoju dzieci uczestniczących w zajęciach z hipoterapii, dlatego też tego typu zajęcia powinny być regularnie kontynuowane. Pozwoliłoby to w większym stopniu zmniejszyć zaburzenia emocjonalne, pogłębić umiejętności nawiązywania poprawnych relacji, kontaktów społecznych i umocniłoby poczucie bezpieczeństwa. Efekty tej terapii są nieocenione.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie składają serdeczne podziękowania Pani Agnieszce Kaza za przeprowadzenie zajęć z hipoterapii, które dały im dużo radości.

Opracowała: Beata Rybak

Galeria z zajęć: