„Program dla szkół”„Program dla szkół”

„Program dla szkół” jest unijnym projektem, będącym kontynuacją dwóch programów:
„Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, który koordynowany jest
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol .

Nasza szkoła, od wielu lat, bierze udział w programie, który jest finansowany
ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Obecnie program skierowany jest
do uczniów klas I-V szkoły podstawowej.

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek. Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, których celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców
i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. Ambasadorem „Programu dla szkół” jest postać Chrumasa – animowanego bohatera, który w zabawny sposób prezentuje dzieciom zasady zdrowego odżywiania. Można
go zobaczyć w internecie na www.programdlaszkol.pl i na kanale YouTube „Program
dla szkół
„.

W ramach programu nasi uczniowie otrzymują owoce, warzywa i soki owocowe zgodnie z harmonogramem dostaw. Ponadto podejmowane są działania towarzyszące
o charakterze edukacyjnym:

  • działania kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe uczniów, zajęcia wzbogacające wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz rozwijanie świadomości na temat zapobiegania marnotrawieniu żywności,
  • organizowanie konkursów tematycznych,
  • organizowanie warsztatów kulinarnych,
  • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych tradycyjnych, a także w formie grządek na parapecie, upraw w workach i donicach,
  • wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw,
  • stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących
    ze spożywania owoców i warzyw, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz gazetek ściennych.

Powyższe działania obejmują każdorazowo edukację z zakresu:

– zasad zdrowego żywienia;

– pochodzenia oraz uprawy owoców i warzyw;

– przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy,
jak przechowywać i przygotowywać żywność, jak postępować z odpadami spożywczymi
i  kuchennymi.

Prezentacja do obejrzenia : http://zssostrowek.edu.pl/?p=20369