Rok szkolny 2021-2022


BohaterON w naszej szkoleBohaterON  w naszej szkole

W październiku w ramach ogólnopolskiej kampanii patriotycznej uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji projektu BohaterON – włącz historię. Ideą przedsięwzięcia jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, którzy wpisali się w historię naszego kraju bohaterską walką o wolną ojczyznę. Projekt ma edukować uczniów bazując na wojennych losach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej oraz krzewić postawę […]

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGOOBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

6 października, już po raz drugi, obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Z tej okazji na naszym szkolnym profilu Facebookowym pojawiła się graficzna ilustracja przedstawiająca problemy, jakie towarzyszą osobom z MPD. Są wśród nich również uczniowie naszej szkoły. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to zespół wielu różnorodnych objawów zaburzeń, związanych z napięciem mięśniowym i […]

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI – UPOMINEK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI Z TKANIANYZAKŁADKA DO KSIĄŻKI – UPOMINEK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI Z TKANIANY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SZKOLNEJ PRACOWNI RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO powstały oryginalne upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły. Były to zakładki do książek, które wykorzystywały aplikację wielowarstwową z tkaniny jako główny element dekoracyjny. Na rewersie zostały uzupełnione etykietą z logo szkoły i znaną sentencją patronki, M.Grzegorzewskiej – „Dobroć człowieka jest największą wartością, jest bezcennym skarbem […]

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLEDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

W piątek 15 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Jest to czas podsumowania pracy wszystkich pracowników oświaty, ale przede wszystkim moment podziękowania za trud, poświęcenie i odpowiedzialność, jaką wykazują się nasi nauczyciele oraz opiekunowie. Uroczystą akademię rozpoczęła pani dyrektor, witając wszystkich zgromadzonych: uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych a także przedstawicieli rady rodziców. W swoim […]

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIESPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE

W dniu 30.09.2021., na zaproszenie pani Dyrektor odwiedzili naszą szkołę strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wołominie. Celem spotkania było przeprowadzenie pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami i chętnie dzielili się […]

Wycieczka do Skansenu Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad BugiemWycieczka do Skansenu Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem

We wtorek 28 października  uczniowie naszej szkoły odwiedzili Skansen Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem. Jest  to niezwykle klimatyczne  miejsce stworzone przez pana Wojciecha Urmanowskiego. Nad rzecznym rozlewiskiem znajduje się dworek szlachecki, wiejska chata, przydrożna kuźnia, spichlerz, stodoła, obora i wozownia, czyli wszystko, co      w dawnej wsi mazowieckiej zapewniało dobre gospodarowanie. […]

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS PDPWARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS PDP

Bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników jest dla nas wszystkich szczególnie ważne, dlatego 4 października o godzinie 8.15 odwiedził naszą szkołę Ratownik medyczny i przeprowadził warsztaty dla uczniów klas szkoły przysposabiającej do pracy oraz dla nauczycieli. Spotkanie zostało przeprowadzone w reżimie sanitarnym w trzech grupach. Ratownik przypomniał uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wymagania związane […]

Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”

Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” to stworzona przez Fundację Koncept Kultura przestrzeń popularyzująca historię Polski, dzięki której widz za sprawą wirtualnej rzeczywistości staje się częścią opowieści. W ramach tej przestrzeni Fundacja przygotowała program popularyzatorsko – edukacyjny „MS Piłsudski – ukryta historia”, który poświęcony został odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dodatkowo można było obejrzeć wielokrotnie nagradzany VR „Kartka […]

Rządowy program „Aktywna Tablica”Rządowy program „Aktywna Tablica”

Szanowni Państwo, Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku wziął udział w rządowym programie „Aktywna Tablica”, który umożliwił szkołom stworzenie miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach programu szkoła uzyskała dofinansowanie  w kwocie 14,000 zł. Pozwoli to na zakup 3 interaktywnych monitorów dotykowych, które stanowić  będą istotne wsparcie […]