Innowacje


Trening wyrabiania umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złościąTrening wyrabiania umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złością. „Powiedz mi, a zapomnę Pokaż mi, a zapamiętam Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” [Konfucjusz] Trening wyrabiania umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złością prowadzony w naszej szkole jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne. Wspiera rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Choć sama nazwa sugeruje, że to agresja jest […]

Innowacja z doradztwa zawodowego„Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyborze ścieżki edukacyjnej i życiowej” Innowacja ma charakter systemowy i obejmuje działania skierowane do wszystkich uczniów ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ich rodziców i nauczycieli. W szczególności będą nią objęci uczniowie, którzy w ramach zajęć realizowanych na terenie szkoły będą […]

„Dotykam, wącham, próbuję”„Dotykam, wącham, próbuję – doświadczam, eksperymentuję. Stymulacja sensoplastyczna” W procesie  edukacji osób niepełnosprawnych niezwykle ważne jest współdziałanie nauczycieli, wychowawców, specjalistów wchodzących w skład zespołu pedagogicznego szkoły oraz poszukiwanie nowatorskich metod, środków aktywizujących uczniów, aby umożliwić im wielozmysłowe doświadczanie i eksperymentowanie. Działania takie są nieodzowną częścią nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Proponowana innowacja stanowi odpowiedź na […]

„Innowacja z arteterapii”Wprowadzenie w szkole artterapii z elementami sztuki meksykańskiej Alebrijes. Innowacja dotyczy wprowadzenia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy artterapii z elementami sztuki meksykańskiej Alebrijes. Ma za zadanie wzbogacić wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, taneczno-ruchowych i muzycznych. Innowacja rozwija umiejętności potrzebne do lepszego funkcjonowania w życiu społecznym. Na początku każdego […]