Programy unijne


Indywidualizacja nauczaniaW okresie od: 01 sierpnia do 30 czerwca 2014 roku przez Powiat Wołomiński w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku i ZSS im. Marii Konopnickiej w Markach realizowany jest projekt pt. „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji […]

Edukacja przez wycieczkiEdukacja przez wycieczki

W okresie od: 01 września do 30 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku realizowany był projekt pt. „Edukacja przez wycieczki”. Projekt dofinansowany był ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy […]