Aktualności


Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”

Listopad to szczególny miesiąc, który dla Polaków jest czasem zadumy i wspomnień   o tych, którzy odeszli. Niezależnie od miejsca, ludzie na całym świecie pielęgnują pamięć  o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych, przypadający na 1 listopada to moment retrospekcji i autorefleksji. W ciszy i skupieniu zapalamy znicze, kładziemy kwiaty na grobach bliskich. Nieustannie w naszej pamięci pozostają […]

BohaterON w naszej szkoleBohaterON  w naszej szkole

W październiku w ramach ogólnopolskiej kampanii patriotycznej uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji projektu BohaterON – włącz historię. Ideą przedsięwzięcia jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, którzy wpisali się w historię naszego kraju bohaterską walką o wolną ojczyznę. Projekt ma edukować uczniów bazując na wojennych losach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej oraz krzewić postawę […]

PRAKTYKI WSPOMAGANE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACYPRAKTYKI WSPOMAGANE DLA UCZNIÓW  SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY

Nadrzędnym celem  edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczących się w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie ich do pełnienia ról społecznych i przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Właśnie dlatego niezwykle ważną częścią procesu nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest organizowanie praktyk wspomaganych. […]

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGOOBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

6 października, już po raz drugi, obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Z tej okazji na naszym szkolnym profilu Facebookowym pojawiła się graficzna ilustracja przedstawiająca problemy, jakie towarzyszą osobom z MPD. Są wśród nich również uczniowie naszej szkoły. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to zespół wielu różnorodnych objawów zaburzeń, związanych z napięciem mięśniowym i […]

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI – UPOMINEK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI Z TKANIANYZAKŁADKA DO KSIĄŻKI – UPOMINEK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI Z TKANIANY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SZKOLNEJ PRACOWNI RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO powstały oryginalne upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły. Były to zakładki do książek, które wykorzystywały aplikację wielowarstwową z tkaniny jako główny element dekoracyjny. Na rewersie zostały uzupełnione etykietą z logo szkoły i znaną sentencją patronki, M.Grzegorzewskiej – „Dobroć człowieka jest największą wartością, jest bezcennym skarbem […]

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLEDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

W piątek 15 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Jest to czas podsumowania pracy wszystkich pracowników oświaty, ale przede wszystkim moment podziękowania za trud, poświęcenie i odpowiedzialność, jaką wykazują się nasi nauczyciele oraz opiekunowie. Uroczystą akademię rozpoczęła pani dyrektor, witając wszystkich zgromadzonych: uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych a także przedstawicieli rady rodziców. W swoim […]

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIESPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE

W dniu 30.09.2021., na zaproszenie pani Dyrektor odwiedzili naszą szkołę strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wołominie. Celem spotkania było przeprowadzenie pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami i chętnie dzielili się […]

Wycieczka do Skansenu Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad BugiemWycieczka do Skansenu Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem

We wtorek 28 października  uczniowie naszej szkoły odwiedzili Skansen Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem. Jest  to niezwykle klimatyczne  miejsce stworzone przez pana Wojciecha Urmanowskiego. Nad rzecznym rozlewiskiem znajduje się dworek szlachecki, wiejska chata, przydrożna kuźnia, spichlerz, stodoła, obora i wozownia, czyli wszystko, co      w dawnej wsi mazowieckiej zapewniało dobre gospodarowanie. […]

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS PDPWARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS PDP

Bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników jest dla nas wszystkich szczególnie ważne, dlatego 4 października o godzinie 8.15 odwiedził naszą szkołę Ratownik medyczny i przeprowadził warsztaty dla uczniów klas szkoły przysposabiającej do pracy oraz dla nauczycieli. Spotkanie zostało przeprowadzone w reżimie sanitarnym w trzech grupach. Ratownik przypomniał uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wymagania związane […]