Rekrutacja

caloroczny-nabor

POBIERZ FOLDER

bip

Paraolimpiada

SPPD-logo

 

Początek

 


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy powstała 1 września 2009 r. i weszła w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.

Nauka w szkole trwa trzy lata. Jest kontynuacją i pogłębieniem zdobytej już wiedzy i umiejętności w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz indywidualne programy dostosowane do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Szkoła przygotowuje młodzież do autonomicznego i aktywnego dorosłego życia, a także do podjęcia pracy w warunkach chronionych. Nadrzędnym celem kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy jest podnoszenie poziomu funkcjonowania osobistego i społecznego uczniów.

Przysposobienie do pracy to nauka kształtowania właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy, poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • gospodarstwa domowego: gotowanie, pieczenie, nakrywanie do stołu, podawanie potraw, sprzątanie, pranie, prasowanie,
 • rękodzielnictwa, zdobnictwa, dekoratorstwa:, , bukieciarstwo, decoupage, origami, florystyka itp.
 • szycia, szydełkowania, haftowania:
 • prac biurowych: kserowanie, segregowanie listów, bindowanie, układanie dokumentów, sprzątanie, obsługiwanie urządzeń biurowych (telefon, fax, komputer, niszczarka itp.).

Dbając o podnoszenie rozwoju osobistego i społecznego uczniów organizujemy wycieczki do miejsc pracy, miejsc użyteczności publicznej, a także do miejsc propagujących kulturę i sztukę regionalna. Ponadto organizujemy wyjścia do kina, teatru, muzeum oraz dłuższe wycieczki krajoznawcze.

Dążymy do tego, aby absolwent Szkoły Przysposabiającej do Pracy znał swoje możliwości, mocne strony, a także swoje prawa, obowiązki i przywileje. Jednocześnie pracujemy aby był świadomy swojej niepełnosprawności i wynikających z niej ograniczeń.

 

W zależności od indywidualnych możliwości intelektualnych, uczeń w procesie kształcenia powinien:

 • orientować się w wydarzeniach w kraju i na świecie,
 • uczestniczyć w życiu społecznym,
 • rozumieć pojęcie pracy oraz znać wymagania i korzyści z niej płynące,
 • umieć skoncentrować się na pracy i wykonywać ją poprawnie od początku do końca,
 • umieć podjąć samodzielną lub wspomaganą pracę w zakładach pracy chronionej,
 • znać swoje możliwości,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
 • umieć zachować się w miejscu pracy,
 • umieć zachować się w miejscach użyteczności publicznej w sposób społecznie akceptowany,
 • wiedzieć jak zwrócić się o pomoc do właściwych osób,
 • umieć samodzielnie pokonać drogę z domu do pracy i z powrotem.

Absolwent po ukończeniu edukacji otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Na miarę swoich możliwości i nabytych umiejętności jest gotowy podjąć pracę w zakładach pracy chronionej, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, zakładach aktywności zawodowej i w spółdzielniach socjalnych.

 

Opracowała Barbara Górecka

 

herb

Organ prowadzący:

Herb Powiatu Wołomińskiego - organu prowadzącego

Organ nadzorujący:

Mazowiecki Kurator Oświaty - organ nadzorujący

Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Środki w wysokości 1 760,00 zł uzyskane z 1% podatku z roku 2011 szkoła przeznaczyła na jednodniową wycieczkę do Lublina.

Poprzednie lata
Stworzone dzięki Joomla!.