Edukacja w zakresie zdrowia i bezpieczeństwaW naszej szkole bardzo dużą wagę przywiązujmy do kwestii bezpieczeństwa. W każdym roku szkolnym organizujemy cykl spotkań z pracownikami służb mundurowych: policjantami, strażakami, leśniczym oraz odwiedzamy Przychodnię Lekarską.

 

wizyta_policji_01

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Wołominie zapoznają uczniów z przepisami ruchu drogowego. Uczniowie dowiadują się o zagrożeniach występujących w ruchu drogowym i zasadach bezpiecznego zachowania na drodze.

Ponadto opowiadają o swojej pracy. Prezentują policyjny mundur i inne akcesoria, z którychjakich korzystają w czasie pracy oraz policyjny radiowóz, który jest dużą atrakcja dla naszych uczniów. Dzieci mogą nie tylko wejść do radiowozu, ale też przymierzyć policyjną czapkę oraz „oswoić się” z sygnałem syreny policyjnej i posłuchać poleceń wydawanych przez megafon zamontowany w policyjnym samochodzie. Kilkakrotnie gościliśmy też policjantów pracujących z psami policyjnymi, dzięki czemu uczniowie dowiedzieli się jak traktować psy i jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia w wyniku ataku psa.

 


wizyta_strazakow_05Dużą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych uczniów, jest przyjazd bojowym wozem strażackim strażaków z jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie stacjonującej w Tłuszczu.

Podczas tych spotkań strażacy opowiadają o swojej pracy i niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą ich zawód. Przestrzegają przed zachowaniami, które mogą spowodować pożar oraz pouczają jak zachować się w sytuacji zagrożenia ogniem. Prezentują i omawiają sprzęt strażacki i ratowniczy znajdujący się w samochodzie oraz sprzęt będący na wyposażeniu każdego strażaka. Podczas tych spotkań uczniowie mogą spróbować swoich sił przy podawaniu wody z węża, przymierzyć strażacki hełm i rękawice, oraz z bliska zobaczyć i posłuchać sygnału świetlno – dźwiękowego syreny strażackiej.

 

 


spotkanie_z_lesniczym_02Ze względu na to, że nasza szkoła położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu starych dębów „Dębina” co roku odwiedza nas pan leśniczy Adam Sikorski z Nadleśnictwa Drewnica, Leśnictwo Ostrówek.

Pan leśniczy przeprowadza ciekawe pogadanki nt. zagrożeń występujących w lesie i przypomina o zasadach bezpiecznego i właściwego zachowania podczas spacerów do lasu. Opowiada uczniom o kleszczach i zagrożeniach z nimi związanych oraz o żmijach, które występują w okolicznych lasach i na które trzeba szczególnie uważać podczas spacerów. Czasami lekcje odbywają się w szkole, wtedy pan leśniczy przynosi ze sobą eksponaty. Przy sprzyjającej pogodzie zaprasza dzieci na wycieczki edukacyjne, aby z bliska mogły obejrzeć budzącą się do życia przyrodę i posłuchać opowieści o najstarszym i największym florystycznym rezerwacie przyrody na terenie Powiatu Wołomińskiego. Opowiada o drzewach tak starych, że pamiętają ostatniego króla Polski oraz o ptakach i zwierzętach mieszkających w okolicznych lasach. Słuchając opowieści o rezerwacie Dębina uczniowie dowiadują się co to jest rezerwat i dlaczego jest szczególnie chroniony.

Co roku nasi uczniowie korzystają z gościnności pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – „Salus” w Ostrówku, którzy zapoznają naszych uczniów z pomieszczeniami i sprzętem medycznym znajdującym się w przychodni lekarskiej. Ponadto dzieci podczas spotkań dowiadują się, jakie zabiegi są przeprowadzane w ośrodku zdrowia oraz poznają tajniki zawodu lekarza i pielęgniarki.

W szkole regularne przeprowadzane są szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dążymy do tego, aby wszyscy wiedzieli jak zachować się w sytuacji zagrożenia swojego lub czyjegoś życia i jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, co roku, pod okiem specjalisty do spraw BHP, biorą udział w próbnej ewakuacji. Przyczynia się to do dobrej znajomości przez uczniów i pracowników zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia zgodnie z istniejącymi w szkole procedurami. Pomaga w ewaluacji tych procedur i zmiany niepożądanych zachowań oraz powoduje, że ewakuacja jest coraz sprawniej przeprowadzana, a uczniowie widzą jak się zachować i co najważniejsze nie czują obawy i lęku podczas ogłaszania alarmu.

Dzięki corocznym spotkaniom z pracownikami służb mundurowych nasi uczniowie, nawet ci z najmłodszych klas, wiedzą jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, gdzie i jak szukać pomocy. Poszerzają swoją wiedzę dotyczącą kwestii bezpieczeństwa. Szkolenia i działania praktyczne pozwalają na opanowanie, ćwiczenie i udoskonalanie zachowań zapewniających bezpieczeństwo.

Opracowała Marta Iwaniec