Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowegoIMG_6404 (Kopiowanie)Istotnym elementem decydującym o podniesieniu jakości życia osób niepełnosprawnych jest umiejętność zaspokajania swoich potrzeb. Jedzenie jest tak podstawową potrzebą człowieka, że zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tą codziennie wykonywaną czynnością. Spożywanie posiłku jest ostatnim etapem procesu, na który składa się: odczuwanie głodu, planowanie posiłku, dokonywanie odpowiednich zakupów połączone z koniecznością komunikowania się, przygotowanie posiłku oraz jego spożywanie. Jest to proces rozłożony w czasie. Nauka tego procesu rozpoczyna się od uczestnictwa w życiu domowym. Wtedy to dziecko zdobywa wiedzę o przygotowaniu posiłków, obserwuje, jak wykonują to rodzice lub inni członkowie rodziny – gromadzi doświadczenia.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują takich samych jak ich pełnosprawni rówieśnicy, a nawet większych doświadczeń, które są niezbędne dla rozwoju i do usamodzielniania się. Bardzo często pozbawione są tej elementarnej wiedzy, chociażby przez wyręczanie ich w sytuacjach życia codziennego.

Umiejętność samodzielnego przygotowywania posiłków, na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia, jest konieczna, aby jego dorosłe życie stało się w miarę samodzielne.

Jedną z form terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną są zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego. Zajecie te w naszej szkole ukierunkowane są na:

  • wykształcenie świadomej potrzeby wykonywania prostych prac domowych,
  • utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych,
  • trening zdobytych umiejętności,
  • zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i higienę podczas pracy,
  • włączanie do życia rodzinnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Przygotowywanie posiłków w pracowni gospodarstwa domowego odbywa się pod czujnym okiem nauczyciela. Uczeń pracuje sam według indywidualnych możliwości. Nauczyciel wspomaga go, ale nie wyręcza w czynnościach. Nasza pracownia wyposażona jest w różnorodne narzędzia i urządzenia gospodarstwa domowego. Uczniowie mają możliwość nauki obsługi sprzętów mechanicznych. Podczas zajęć w kuchni dydaktycznej nasi uczniowie przygotowują śniadania, gotują zupy, kiszą kapustę, robią surówki, sałatki, desery, itp. W naszej szkole organizowane są różne uroczystości, np. urodziny uczniów, Walentynki, Tłusty czwartek, Ostatki itp., podczas których dzieci pieką torty, cista i ciasteczka.

 Wartym podkreślenia aspektem wynikającym z pracy w kuchni dydaktycznej, jest rozwijanie gościnności i gotowości podzielenia się wykonanym daniem. Gdy uczniowie przygotują potrawę zapraszają koleżanki i kolegów z innych klas na wspólny posiłek. Degustacja przygotowanych przez uczniów potraw jest okazją do spożywania ich w miłej atmosferze. Zwracana jest szczególna uwaga na odpowiednie nakrycie stołu, podanie posiłku oraz kulturę i estetykę spożywania posiłku.

IMG_6840 (Kopiowanie)Zajęcia te są doskonałą okazją do polisensorycznego poznania otoczenia i integracji zmysłów. Najlepszym sposobem poznania świata jest nauka przez działanie, które dostarcza wielu nowych doświadczeń, i pozwala lepiej poznać otaczającą rzeczywistość. Głównym celem tych zajęć jest nie tylko aktywizacja i usamodzielnianie uczniów, pobudzenie u nich receptorów smakowych, węchowych, ale również rozwijanie dbałości o estetykę, higienę i porządek w miejscu pracy.

Ponadto w wyniku zajęć prowadzonych w kuchni dydaktycznej uczniowie uczą się wykorzystywania środków chemicznych i obsługi pralki i suszarki oraz żelazka, np. podczas zmywania w zmywarce, prania fartuszków, chustek, ścierek i obrusów.

Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego w połączeniu zajęciami w pracowni prania są jedną z form terapii. Pozwalają na zwiększenie aktywności uczniów, wyzwolenie większej motywacji do wykonywania różnorodnych zadań. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, pragnienia, marzenia, wzmacniają poczucie wartości i wiarę we własne możliwości.

Opracowała Beata Rybak