Zajęcia teatralneZajęcia teatralne w szkole spełniają bardzo ważną rolę. Dostarczają rozrywki, zabawy i przeżyć estetycznych, promują wzory obyczajowości i kultury. Uczeń kształtuje własne „ja”, rozwija aktywność intelektualną, emocjonalną i ruchową. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną zajęcia teatralne są doskonałą metodą terapeutyczną, wprowadzającą korzystne zmiany w ich osobowości. Pozwalają na stosowanie różnych środków wyrazu, takich jak: wchodzenie w rolę, ruch, taniec i śpiew.

krystian

Na zajęciach teatralnych w naszej szkole realizujemy program pt. „Zabawa w teatr”. Głównym celem prowadzonych zajęć teatralnych jest wszechstronny rozwój, rehabilitacja i terapia naszych uczniów oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym. W zajęciach może uczestniczyć każdy. Nauczyciele starają się obsadzać w przedstawieniach wszystkie dzieci, również te mniej sprawne i nieśmiałe.

Praca nad przedstawieniem zaczyna się od znalezienia pomysłu na inscenizację, napisania scenariusza i obsadzenia ról. Nauczyciele przekształcają scenariusz tak, aby wprowadzić liczne role drugoplanowe, przeznaczone dla młodszych oraz mniej sprawnych uczniów. W ramach przygotowań do przedstawienia wymyślają, projektują i wykonują lub gromadzą potrzebne stroje i rekwizyty, tworzą scenografię, w czym swoją pomocą wspierają ich uczniowie uzdolnieni plastycznie. Z uwagi na to, że duża liczba naszych uczniów ma poważne wady wymowy, nie komunikuje się werbalnie, lub nie jest w stanie zapamiętać tekstu, często przy wystawianiu przedstawień posiłkujemy się nagraniami podkładów muzycznych. Niejednokrotnie nagrywane są również dialogi, w których głosy podkładają uczniowie jak i nauczyciele. Bardzo istotną część stanowi przygotowanie uczniów do występów, nauka tekstu i odpowiedniej jego interpretacji, kształtowanie umiejętności wcielania się w postaci. Wiąże się to z ciężką i żmudną pracą w czasie prób, ale wszyscy starają się, aby zajęcia odbywały się w atmosferze swobody, pracy połączonej z zabawą, poczucia bezpieczeństwa i braku obaw przed negatywną oceną.

 ywioy     ywioy2

Występy naszych uczniów są doceniane przez widownię i nagradzane gromkimi brawami. Dają im możliwość przeżycia sukcesu, zaistnienia we własnym środowisku i szerszej społeczności, dzięki czemu uczeń niepełnosprawny intelektualnie nie czuje się wyizolowany, nawiązuje wiele znajomości. Wielu ludzi po obejrzeniu efektów naszej pracy zmienia swoje nastawienie do osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Praca na zajęciach teatralnych: 

 • wzbogaca osobowość ucznia,
 • wzbudza poczucie piękna,
 • integruje jednostkę z otoczeniem,
 • daje poczucie radości,
 • umożliwia ekspresję i twórczą rozrywkę,
 • rozwija zdolności aktorskie,
 • pobudza wyobraźnię i fantazję,
 • kształci wrażliwość uczniów,
 • doskonali ich umiejętności wyrażania uczuć,
 • podnosi poczucie własnej wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • pomaga przełamać nieśmiałość i odrzucić zahamowania psychofizyczne,
 • daje satysfakcję, poczucie samorealizacji,
 • zaspokaja potrzebę przynależności, powoduje integrację grupy,
 • kształtuje umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i rozwiązywania problemów w grupie,
 • buduje zespołową dyscypliną i odpowiedzialność.

Podczas zajęć teatralnych uczniowie wyładowują napięcia psychiczne, wyciszają się. Zajęcia zmierzają do poznania i świadomego korzystania z dorobku kultury. Doskonalą mimikę i ekspresję ciała oraz wzbogacają słownictwo i zakres pojęć, ćwiczą koncentrację uwagi i pamięć, co jest szczególnie trudne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wprowadzamy też elementy choreoterapii, wykorzystując ruch do osiągnięcia harmonii poprzez emocjonalną i fizyczną integrację jednostki. W ramach zajęć z choreoterapii wprowadzane są elementy tańca, ćwiczenia muzyczno – ruchowe oraz improwizacje ruchowe przy muzyce. Głównym celem zajęć jest rozwinięcie przez uczniów świadomości własnego ciała i ruchu, oraz orientacji w przestrzeni. Istotna jest też redukcja napięcia, negatywnych uczuć, dostarczanie satysfakcji i radości poprzez ruch, oraz aktywizacja uczniów.

 

 

 

Opracowała Marta Iwaniec