MuzykoterapiaIMG_6586 (Kopiowanie)

 „Muzyka wyzwala w dziecku siły, które w innej sytuacji nie mogłyby się rozwijać” C. Orff

MUZYKA odgrywa szczególną rolę w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualne. Zdaniem J. Dalcroze`a znakomitego pedagoga i kompozytora dążenie do zharmonizowania mózgu i ciała w ruchu ma wielką wartość rehabilitacyjną.

Utwór muzyczny składa się z wielu elementów: rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie, kolorystyka dźwiękowa, budowa utworu.

Muzyka poprzez wymienione elementy „wydaje dzieciom polecenia”, których nie trzeba rozumieć drogą pojęciową.

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie muzyka jest pierwszym sposobem nawiązania kontaktu i ma ogromny wpływ na rozwój mowy. Stymuluje rozwój motoryczny dziecka. Poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń rytmicznych, metrycznych, pobudzających i hamujących można osiągnąć wysoki stopień uporządkowania koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowej, a w rezultacie sprawności ogólnej.

W czasie zajęć muzycznych można wprowadzać i utrwalać szereg pojęć: kolory, kierunki, natężenie dźwięku, wielkość, figury geometryczne i inne.

Muzyka z rytmiką pomaga w uspołecznianiu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ułatwia kontakty z rówieśnikami, pomaga we współdziałaniu.

IMG_6579 (Kopiowanie)

W naszej szkole stosujemy różne formy aktywności muzycznej:

  • śpiew (dzieci uczą się piosenek ludowych, dziecięcych, patriotycznych, związanych z porami roku i innych),
  • gra na instrumentach perkusyjnych w połączeniu ze słuchaniem muzyki,
  •  słuchanie muzyki (wykorzystanie utworów muzycznych jako „tła” i sposobu na wyciszenie podczas wykonywania różnych czynności, np. zajęć plastycznych),
  • zajęcia muzyczno- ruchowe (spontaniczna realizacja rytmu, nauka układów rytmicznych z zastosowaniem różnych rekwizytów, takich jak: tkaniny, apaszki, baloniki, kolorowe bibuły i inne),
  •  tworzenie muzyki (wykorzystanie różnych źródeł dźwięków, rytmizowanie mowy, wyliczanki, wyklaskiwanie, wystukiwanie rytmu, zastosowanie części ciała i inne).

Podczas występów w szkole i poza nią uczniowie mają możliwość pokazania swoich umiejętności zdobytych na zajęciach.

Opracowała Ewa Zientara