RehabilitacjaIMG_6143 (Kopiowanie)

Celem rehabilitacji jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, bez względu na charakter i pochodzenie ich niepełnosprawności, jak największego uczestnictwa w życiu codziennym oraz możliwie największej samodzielności.

Zajęcia prowadzone w naszej szkole realizują powyższe założenie poprzez poprawę sprawności lub zahamowanie procesu pogłębiania się zaburzeń ruchowych.

W zależności od rodzaju zaburzeń rehabilitacja uczniów objętych procesem usprawniania ruchowego skoncentrowana jest na różnych elementach, takich jak:

korekcja wad postawy – brak odpowiednich działań w tym zakresie może prowadzić do utrwalenia się zmian w obrębie tułowia i kończyn dolnych, czego konsekwencją są bóle stawów wynikające z zaburzonej mechaniki działania, bóle przeciążonych mięśni, obniżenie parametrów oddechowych (zmniejszenie pojemności życiowej płuc i objętości oddechowej) oraz rozszerzenie się zaburzeń na kolejne segmenty ciała.

IMG_6144 (Kopiowanie)

obniżenie zwiększonego napięcia mięśniowego – wygórowane napięcie w dystalnych częściach ciała utrudnia a często uniemożliwia dowolną aktywność, dlatego niezmiernie ważne jest dążenie do jego normalizacji. Ponad to wyższemu napięciu w obrębie kończyn zwykle towarzyszy obniżone napięcie posturalne, co powoduje wady postawy i utrudnia aktywności z zakresu dużej motoryki.

poprawa ogólnej sprawności motorycznej: wydolności, równowagi, koordynacji, ruchów manipulacyjnych – u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną są zwykle zaburzone. Problemy z równowagą i koordynacją powodują między innymi lęk przed wysokością, ruchomym lub nieznanym podłożem oraz mogą być przyczyną częstych upadków. Obniżona wydolność wynika z niechęci do aktywności i uczucia zmęczenia, co z kolei może prowadzić do otyłości i wad postawy. Ruchy manipulacyjne są niezbędne w codziennej aktywności życiowej i samoobsłudze, np. zapinanie guzików, suwaków, wiązanie sznurowadeł, chwytanie drobnych przedmiotów.

korekcja zaburzonego stereotypu chodu – dotyczy zarówno dzieci z uszkodzeniami w obrębie kory ruchowej jak i wadami postawy. Poprawa stereotypu chodu umożliwia lepszą mechanikę pracy kończyn i kręgosłupa oraz poprawia ergonomię, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo urazów i przeciążeń.

redukcja masy ciała – bardzo często pierwszy i najważniejszy element terapii warunkujący postęp rehabilitacji. Długo utrzymująca się nadwaga może prowadzić do poważnych problemów w postaci niewydolności serca, zaburzeń metabolicznych, destrukcji stawów nadmiernie obciążonych. Ponad to otyłość pogłębia niechęć do aktywności fizycznej, której brak wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu.

nauka samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego przy istniejących ograniczeniach – szczególnie ważna u dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obejmuje samodzielne poruszanie się na wózku, pokonywanie przeszkód architektonicznych, transfer z wózka na inne siedziska, korzystanie z toalety. Ten element rehabilitacji ważny jest również u dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, u których możliwość wykonania określonej czynności warunkowana jest odpowiednią pozycją czy sposobem realizowania zadania ruchowego.

Program usprawniania ruchowego i dobór ćwiczeń przygotowywane są przez rehabilitanta na podstawie zaświadczeń lekarskich, indywidualnie dla każdego ucznia.

 rehabilitacja5                           reh2

Założone cele są realizowane za pomocą różnych metod fizjoterapeutycznych, m. in.:

  • kinezyterapia (ćwiczenia czynne, bierne, wspomagane, stretching, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe)
  • masaż
  • metody specjalne fizjoterapii: PNF (koncepcja torowania nerwowo – mięśniowego)

Opracowała: Karolina Kusik- Iwanowicz