Kadra


Dyrektor


AGNIESZKA PYTKOWSKAPedagog specjalny

Wicedyrektor


KRZYSZTOF SZULIMPedagog specjalny

Nauczyciele:


AGNIESZKA SUCHOCKAOligofrenopedagog
AGNIESZKA SZPOTONOligofrenopedagog – Logopeda
ANNA SAKOWSKAOligofrenopedagogPsycholog
BARBARA KARPIENIALogopeda
BEATA RYBAKOligofrenopedagog
BEATA WYSOCKAOligofrenopedagog
DANUTA DOŁOWAOligofrenopedagog – Nauczyciel wychowania fizycznego
EDYTA GRABSKAOligofrenopedagog
ELIZA SZCZUROWSKAOligofrenopedagogTerapeuta SI
ELWIRA DĄBROWSKABibliotekarka
EWA ZIENTARAOligofrenopedagog – Nauczyciel religii
HALINA MYSZKOWSKAOligofrenopedagog
IWONA KOSIŃSKA-TURKOTOligofrenopedagog
JAN ŁUNIEWSKIRehabilitant – Terapeuta integracji sensorycznej
JUSTYNA ŚLIWAOligofrenopedagog
JOANNA GÓRECKAOligofrenopedagog – Terapeuta Integracji Sensorycznej – Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej
JOANNA STALMACHOligofrenopedagog
KARMENA CISAKPedagog szkolny – Oligofrenopedagog – Doradca zawodowy
KATARZYNA FISZEROligofrenopedagog – Logopeda – Nauczanie wczesnoszkolne
KATARZYNA MALISZEWSKAOligofrenopedagog – Terapeuta Integracji Sensorycznej
KATARZYNA PRZEŹDZIECKAPsycholog
KATARZYNA PUŁANECKANauczyciel bibliotekarz
KATARZYNA SALEWICZOligofrenopedagog – Logopeda
KRZYSZTOF DOŁOWYOligofrenopedagog – Nauczyciel wychowania fizycznego
MAGDALENA RAKOCZY Logopeda – Terapeuta SI
MAGDALENA HUTEKOligofrenopedagog – Nauczyciel muzyki
MAŁGORZATA SIWEKOligofrenopedagog
MAŁGORZATA ŚWIERCZYŃSKARehabilitant – Oligofrenopedagog
MARIA KONOWSKA – DOMBEKLogopeda
MARIA ROMANOWSKAOligofrenopedagog
MARIA WNĘTOWSKAOligofrenopedagog – Nauczanie wczesnoszkolne – Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej
MARTA IWANIECOligofrenopedagog – Nauczyciel WDŻ
MARZENA KOSIŃSKAOligofrenopedagog
MONIKA GRONEKOligofrenopedagog
PIOTR DERESZEWSKIOligofrenopedagog – Nauczyciel wychowania fizycznego
SYLWIA GŁASEKOligofrenopedagog – Psycholog – Terapeuta Integracji sensorycznej
SYLWIA KIELCZYKOligofrenopedagog – Logopeda
STANISŁAWA FRĄCKIEWICZOligofrenopedagog – Nauczyciel religii
WANDA KOSAKOWSKA – TARCHAŁAOligofrenopedagog