Kadra


Dyrektor

PYTKOWSKA AGNIESZKAPedagog specjalny

Wicedyrektor

RAKOCZY MAGDALENA – Oligofrenopedagog, Neurologopeda,  Terapeuta Integracji Sensorycznej 

Nauczyciele:

CISAK KARMENA Pedagog szkolny, Oligofrenopedagog, Doradca zawodowy
DERESZEWSKI PIOTR Oligofrenopedagog, Nauczyciel wychowania fizycznego
DOŁOWA DANUTA Oligofrenopedagog, Nauczyciel wychowania fizycznego
DOŁOWY KRZYSZTOF – Oligofrenopedagog, Nauczyciel wychowania fizycznego
OLGA DUDZIKOligofrenopedagog
DYLEWSKA JOANNA Oligofrenopedagog
DYLEWSKI DARIUSZOligofrenopedagog
FISZER KATARZYNA Oligofrenopedagog, Logopeda, Nauczanie wczesnoszkolne, Bibliotekarka
FRĄCKIEWICZ STANISŁAWAOligofrenopedagog, Katecheta
GŁASEK SYLWIAOligofrenopedagog, Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
GÓRECKA JOANNA Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej i Terapii Pedagogicznej
GRABSKA EDYTAOligofrenopedagog
GRONEK MONIKA Oligofrenopedagog
HUTEK MAGDALENA Oligofrenopedagog,  Nauczyciel muzyki
IWANIEC MARTA Oligofrenopedagog,  Nauczyciel WDŻ
KARPIENIA BARBARALogopeda
KIELCZYK SYLWIA Oligofrenopedagog – Logopeda
KONOWSKA – DOMBEK MARIALogopeda
KOSAKOWSKA – TARCHAŁA WANDAOligofrenopedagog
KOSIŃSKA-TURKOT IWONA Oligofrenopedagog
KOSIŃSKA MARZENA Oligofrenopedagog
ŁUNIEWSKI JAN Rehabilitant – Terapeuta Integracji Sensorycznej
MALISZEWSKA KATARZYNA Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
MYSZKOWSKA HALINAOligofrenopedagog
PRZEŹDZIECKA KATARZYNA – Psycholog
PYTKOWSKA AGNIESZKAPedagog specjalny
RAKOCZY MAGDALENAOligofrenopedagog,  Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej
ROMANOWSKA MARIAOligofrenopedagog
RYBAK BEATAOligofrenopedagog
RYCHTA MAŁGORZATAOligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapia Pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
SAKOWSKA ANNAOligofrenopedagog, Psycholog
SALEWICZ KATARZYNAOligofrenopedagog,  Logopeda
SIWEK MAŁGORZATA – Oligofrenopedagog
STALMACH  JOANNAOligofrenopedagog
SUCHOCKA AGNIESZKAOligofrenopedagog
SZCZUROWSKA ELIZAOligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensprycznej
SZEWCZYK KATARZYNAOligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
ŚLIWA JUSTYNAOligofrenopedagog
ŚWIERCZYŃSKA MAŁGORZATARehabilitant, Oligofrenopedagog
WNĘTOWSKA MARIAOligofrenopedagog,  Nauczanie wczesnoszkolne, Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej
WYSOCKA BEATAOligofrenopedagog
ZIENTARA EWAOligofrenopedagog, Nauczyciel religii