Kadra


Dyrektor

PYTKOWSKA AGNIESZKAPedagog specjalny

Wicedyrektor

RAKOCZY MAGDALENA – Oligofrenopedagog, Neurologopeda,  Terapeuta Integracji Sensorycznej 

Nauczyciele:

CISAK KARMENA Pedagog szkolny – Oligofrenopedagog – Doradca zawodowy
DERESZEWSKI PIOTR Oligofrenopedagog – Nauczyciel wychowania fizycznego
DOŁOWA DANUTA Oligofrenopedagog – Nauczyciel wychowania fizycznego
DOŁOWY KRZYSZTOF – Oligofrenopedagog – Nauczyciel wychowania fizycznego
OLGA DUDZIKOligofrenopedagog
DYLEWSKA JOANNA Oligofrenopedagog
DYLEWSKI DARIUSZOligofrenopedagog
FISZER KATARZYNA Oligofrenopedagog – Logopeda – Nauczanie wczesnoszkolne, Bibliotekarka
FRĄCKIEWICZ STANISŁAWAOligofrenopedagog – Katecheta
GŁASEK SYLWIAOligofrenopedagog – Psycholog – Terapeuta Integracji sensorycznej
GÓRECKA JOANNA Oligofrenopedagog – Terapeuta Integracji Sensorycznej – Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej
GRABSKA EDYTAOligofrenopedagog
GRONEK MONIKA Oligofrenopedagog
HUTEK MAGDALENA Oligofrenopedagog – Nauczyciel muzyki
IWANIEC MARTA Oligofrenopedagog – Nauczyciel WDŻ
KARPIENIA BARBARALogopeda
KIELCZYK SYLWIA Oligofrenopedagog – Logopeda
KONOWSKA MARIA – DOMBEKLogopeda
KOSAKOWSKA – TARCHAŁA WANDAOligofrenopedagog
KOSIŃSKA-TURKOT IWONA Oligofrenopedagog
KOSIŃSKA MARZENA Oligofrenopedagog
ŁUNIEWSKI JAN Rehabilitant – Terapeuta integracji sensorycznej
MALISZEWSKA KATARZYNA Oligofrenopedagog – Terapeuta Integracji Sensorycznej
MYSZKOWSKA HALINAOligofrenopedagog
PRZEŹDZIECKA KATARZYNA – Psycholog
PYTKOWSKA AGNIESZKAPedagog specjalny
RAKOCZY MAGDALENAOligofrenopedagog, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej
ROMANOWSKA MARIAOligofrenopedagog
RYBAK BEATAOligofrenopedagog
RYCHTA MAŁGORZATAOligofrenopedagog
SAKOWSKA ANNAOligofrenopedagogPsycholog
SALEWICZ KATARZYNAOligofrenopedagog – Logopeda
SIWEK MAŁGORZATA – Oligofrenopedagog
STALMACH  JOANNAOligofrenopedagog
SUCHOCKA AGNIESZKAOligofrenopedagog
SZCZUROWSKA ELIZAOligofrenopedagogTerapeuta SI
SZEWCZYK KATARZYNAOligofrenopedagog
ŚLIWA JUSTYNAOligofrenopedagog
ŚWIERCZYŃSKA MAŁGORZATARehabilitant – Oligofrenopedagog
WNĘTOWSKA MARIAOligofrenopedagog – Nauczanie wczesnoszkolne – Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej
WYSOCKA BEATAOligofrenopedagog
ZIENTARA EWAOligofrenopedagog – Nauczyciel religii