CENTRUM DZWONICENTRUM DZWONI

W minioną środę (08.02.2017 r.) w trakcie zebrania z rodzicami odwiedzili nas szczególni goście. Przedstawiciele z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) opowiadali o swojej działalności. To profesjonalna, niepubliczna agencja zatrudnienia oferująca bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego. Centrum DZWONI prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Goście zapoznali zebranych rodziców z tematem zatrudnienia wspomaganego oraz rolą trenera pracy, który wspiera pracowników z niepełnosprawnością w wykonywaniu pracy. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców.

Osoby zainteresowane bliższym zapoznaniem się z ofertą Centrum DZWONI zapraszamy do kontaktu z psychologiem szkolnym, który otrzymał materiały informacyjne na temat ich działalności oraz do odwiedzenia strony internetowej www.centrumdzwoni.pl

Na zebraniu odczytany został list Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej związany z nową reformą oświaty.

Opracowała: Sylwia Wysocka