Dogoterapia w naszej szkoleDogoterapia w naszej szkole

Dogoterapia to zajęcia terapeutyczne z udziałem specjalnie wyszkolonych psów. Jest jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji u osób z niepełnosprawnością. Przyczynia się ona także do rozwoju sfery emocjonalnej. Zajęcia z udziałem psów wyzwalają wiele pozytywnych uczuć i dobrych emocji, motywują do podejmowania działań i samodzielnego wychodzenia z inicjatywą.

Do głównych celów dogoterapii należą:

– stymulacja wzroku, słuchu, dotyku i węchu,

– doskonalenie sprawności ruchowej i umiejętności motorycznych,

– wyzwalanie pozytywnych emocji i spontanicznych aktywności,

– ćwiczenie koncentracji uwagi,

– wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,

– relaksacja, wyciszenie emocji.

Zajęcia z udziałem psa mogą więc mieć charakter nie tylko terapeutyczny, ale także edukacyjny.

Dzięki funduszom zgromadzonym przez Radę Rodziców uczniowie naszej szkoły regularnie uczestniczą w zajęciach z dogoterapii. Spotkania z psim terapeutą o imieniu Bambo przynoszą im wiele radości oraz uczą bezpiecznych postaw wobec zwierząt i opieki nad nimi. Bambo motywuje wszystkich uczestników zajęć do podejmowania kolejnych wyzwań i stawiania czoła wszelkim trudnościom.